Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo từ xa

17 Tháng Ba, 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển đào tạo từ xa giai đoạn 2015-2020”, theo đề án này Mục tiêu tổng quát là đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân theo hướng mở, linh hoạt, đa dạng hóa, bảo đảm hội nhập với khu vực và thế giới, góp phần xây dựng xã hội học tập.


Thủ tướng chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và phối hợp với các bộ ngành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội Khuyến học Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai, tuyên truyền, quảng bá thực hiện Đề án. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án, báo cáo kết quả và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết để triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả cao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đề án đưa ra các giải pháp đồng bộ như: Xây dựng và hoàn thiện các chính sách phát triển đào tạo từ xa nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo từ xa, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa, triển khai kiểm định các chương trình đào tạo từ xa cấp văn bằng, Khuyến khích các cơ sở giáo dục cung cấp các chương trình đào tạo từ xa được kiểm định bởi tổ chức kiểm định quốc tế có uy tín được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác của Đề án là Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo từ xa, tranh thủ sự hỗ trợ và hợp tác chuyển giao công nghệ đào tạo từ xa, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về đào tạo từ xa phục vụ cho việc xây dựng xã hội học tập, khai thác ứng dụng các mô hình trường đại học đào tạo trực tuyến của thế giới nhằm xây dựng và phát triển mô hình đào tạo trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Hưởng ứng Đề án và tuân thủ sự chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam, Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Hội thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy phát triển hợp tác đào tạo từ xa quốc tế để khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia học tập. Nổi bật trong hoạt động này là chương trình hợp tác với trường Đại học Nam Columbia của Mỹ. Có thể coi đây là một hình mẫu phù hợp để triển khai hình thức này, bởi lẽ các hoạt động của chương trình hợp tác này luôn đi theo định hướng và mục tiêu hướng đến của đề án như: Chương trình được kiểm định bởi Ủy ban kiểm định Giáo dục từ xa DEAC Hoa kỳ, được bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép và thẩm tra và công nhận văn bằng; Chú trọng xây dựng nội dung học tâp, kiến thức đào tạo thực tiễn hiện đại với giáo trình học nguyên bản từ Mỹ; Tranh thủ được sự hỗ trợ và hợp tác chuyển giao công nghệ đào tạo từ xa với hệ thống đào tạo trực tuyến hiện đại của quốc gia có nền kinh tế và hệ thống giáo dục số 1 thế giới.

Lãnh đạo Trung tâm hợp tác đào tạo quốc tế – Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, với định hướng chỉ đạo rõ ràng từ Chính phủ cũng như sự triển khai quyết liệt từ phía các bộ, cơ quan ban ngành, trong tương lai nếu biết khai thác những mặt mạnh và triệt để khắc phục những mặt kém, thì đào tạo từ xa bằng có thể là một phương pháp đào tạo có hiệu quả. Đặc biệt, trong điều kiện như ở Việt Nam hiện tại, khi đội ngũ các giảng viên có trình độ cao ở trong nước chưa nhiều, khi chúng ta muốn sử dụng những giảng viên đại học và chuyên gia ở nước ngoài để đào tạo cấp đại học và trên đại học, thì đào tạo từ xa có thể xem là phương pháp hữu hiệu.

Các khóa học trực tuyến của Đại học Nam Columbia đều được thông tin chi tiết tại http://columbiasouthern.edu.vn/landing-page/

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

  • Tại Hà Nội: Tầng 8 nhà C Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Số 3 phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội
  • (84-4) 3775-7227 hoặc 3775-7279
  • citc@fpt.vn
  • www.columbiasouthern.edu.vn

Tại TP.HCM: Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục, Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM

  • (84-8) 3910-6350 hoặc 3910-6351
  • (84-8) 3910-6620 hoặc 3910-6630
  • citchcm@hcm.fpt.vn

(theo Dantri.com.vn)

Đăng ký tư vấn