Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ TÀI CHÍNH

13 Tháng Mười Một, 2018
Trong thời đại kính tế mới ngày nay, rất nhiều lĩnh vực và ngành nghề mới được sản sinh ra mỗi ngày để đáp ứn nhu cầu của thị trường và con người, song song với đó, nhiều ngành nghề, vị trí cũng mất đi. Tuy vậy, có những ngành nghề dường như vẫn trường tồn với thời gian bởi tính cấp thiết của chúng với đời sống con người chưa từng suy giảm. Tài chính là một trong những ngành như thế. Những vị trí công việc trong chuyên ngành Tài chính ngày càng đa dạng, phong phú, phát triển theo sự phức tạp dần đều của thị trường.
Nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn lực chất lượng cho ngành Tài chính, đại học Nam Columbia Việt Nam cũng ưu ái dành riêng cho chuyên ngành Quản trị Tài chính với khóa học MBA. Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính nghiên cứu chuyên sâu về tài chính. Tham gia chương trình học này, học viên sẽ được cung cấp những kiến thức giúp nắm vững phương thức thực hiện chuyên nghiệp cho lĩnh vực Tài chính mà không làm gián đoạn công việc Quản lý.
Quản trị Tài chính là ngành học được thiết kế bao gồm các kiến thức cập nhật về tài chính song song với quản trị quản lí. Theo học ngành này sinh viên được đào tạo các kỹ năng phân tích, hoạch định và dự đoán tài chính, thực hiện các hoạt động tài chính, phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, tìm hiểu về các vấn đề như tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và chính sách công,… Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được kỳ vọng sẽ có khả năng đánh giá những khái niệm về liêm khiết trong quản lý tài chính; phân tích các quá trình ảnh hưởng đến sự kiểm soát và quản lý các tổ chức; giải thích các yếu tố quốc gia và quốc tế quan trọng và mức độ ảnh hưởng của chúng đến doanh nghiệp; áp dụng các lý thuyết và phương pháp khác nhau gắn đến việc tạo dựng nguồn động lực của nhân viên…
Các chương trình học MBA chuyên ngành Tài chính phổ biến vì học viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều nơi khác nhau như trong ngân hàng, quỹ đầu tư, xí nghiệp sản xuất…

Thông thường, những người tốt nghiệp quản trị Tài chính có thể đi về làm tại ba nơi chính:

  • Về làm quản trị tài chính trong các doanh nghiệp: phụ trách các mảng phân tích tài chính, xây dựng các chính sách thuế, cổ tức, quản trị tín dụng, ngân ũy, nguồn vốn, quản lí danh mục đầu tư,… cho công ty.
  • Về làm tại chính các tổ chức tài chính như các ngân hàng đầu tư. Các chuyên viên tài chính sẽ đảm nhiệm những vai trò quan trọng như quản tị tín dụng, quản lí rủi ro, phát triển sản phẩm và dịch vụ tải chính, quản trị quan hệ với khách hàng,…
  • Bên cạnh đó, các cơ quan chính phủ và phi chính phủ cũng cần các chuyên viên quản trị tài chính để đảm nhận nhiệm vụ dự toán ngân sách, tư vấn việc đầu tư và tài trợ, xem xét các vấn đề liên quan đến qui định và luật thuế, …

Những học viên tốt nghiệp với tấm bằng MBA chuyên ngành Tài chính hoàn toàn đủ điều kiện để phát triển và đi lên trong sự nghiệp, bước tới các vị trí quản lí cấp trung hoặc cấp cao. Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghiệp, những vị trí công việc trong chuyên ngành Tài chính thường yêu cầu kinh nghiệm ở một mức nhất định nào đó bởi công việc cần một quá trình làm quen, làm việc cẩn thận và tỉ mỉ.

Đại học Nam Columbia Việt Nam tin chắc rằng với đội ngũ giảng viên là những người giàu kinh nghiệm và sinh sống làm việc tại Mỹ – nơi dẫn đầu và ảnh hưởng đến nền tài chính cả thế giới, chúng tôi sẽ mang đến nền tảng kiến thức sâu rộng, đáng tin cậy nhất cho các nhà quản trị tài chính tương lai.

Bài viết kế tiếp

5 NHÓM NGÀNH GÂY TÒ MÒ NHẤT VỀ THU NHẬP 15.11.2018
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!