Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

THÔNG BÁO
Lễ Tốt nghiệp năm 2018

15 May, 2018

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – MBA
Trường Đại học Nam Columbia

Lễ Tốt nghiệp 2018 tại Hoa Kỳ do Trường Đại học Nam Columbia (CSU) trực tiếp tổ chức, dành cho các học viên Hoa Kỳ và quốc tế.

  • Địa điểm: Foley Event Center at OWA in Foley, Alabama, Hoa Kỳ
  • Thời gian: 9:00 AM (CST) Thứ Sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018
  • Phí tham dự : 145 USD.
  • Phí Lễ phục tốt nghiệp đặt may tại Hoa Kỳ: 35 USD.

Học viên đăng ký và nộp phí tại Văn phòng Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế trước ngày 15/08/2018 để nhận Thư mời từ CSU.

Học viên tự liên hệ với Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam để xin VISA và tự hoàn tất thủ tục xuất cảnh, bảo hiểm, chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác phát sinh trong chuyến đi cho mình và người thân tham dự buổi lễ.

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế sẽ sớm cập nhật các thông tin mới nhất và các chi tiết liên quan đến Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nam Columbia tại Hoa Kỳ.

Học viên có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về Lễ Tốt nghiệp 2018 của Trường Đại học Nam Columbia tại địa chỉ sau: https://www.columbiasouthern.edu/commencement

Đăng ký tư vấn