Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Tổ chức kiểm định DETC đổi tên thành DEAC

17 Tháng Một, 2015

Hội đồng Giáo dục và Đào tạo từ xa Hoa Kỳ (DETC), cơ quan kiểm định trường Đại học Nam Columbia, hiện đã được đổi tên thành Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa (viết tắt là DEAC). Việc thay đổi tên này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 nhằm nhấn mạnh vào cam kết của Uỷ ban đối với đổi mới, xuất sắc trong giáo dục và thành tích của sinh viên.

Để biết thêm thông tin, mời xem trang web của DEAC: www.DEAC.org hoặc liên lạc với chúng tôi 800.977.8449

Bài viết trước

[Infographic] MBA có giá trị hay không? 12.08.2014
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!