Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Việc công nhận văn bằng của người Việt Nam

11 Tháng Mười, 2017

Do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp hiện nay được thực hiện theo quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT (do Bộ GDĐT ban hành ngày 20.12.2007) và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT (Bộ GDĐT ban hành ngày 15.7.2013) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 77.

Theo đó, văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp:
Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng.
Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên.
Ngoài ra còn có văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài mà các chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng.
Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ GDĐT cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.
Thẩm quyền công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận; các văn bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT công nhận.
Bộ GDĐT không bắt buộc tất cả mọi công dân Việt Nam có văn bằng do nước ngoài cấp phải làm thủ tục công nhận văn bằng. Việc làm thủ tục đề nghị công nhận văn bằng là do từng cá nhân có nhu cầu thực hiện, trên cơ sở yêu cầu của cơ quan sử dụng lao động. Có nhiều trường hợp, chính cơ quan sử dụng lao động, hoặc các cơ quan chức năng, sẽ đứng ra đề nghị với những trường hợp cần xác minh.
Danh sách các chương trình liên kết, đào tạo với nước ngoài đã được Bộ GDĐT Việt Nam phê duyệt:

nguồn: theo báo https://www.laodong.vn
* ĐẠI HỌC NAM COLUMBIA STT 23

Danh sách các chương trình đào tạo với nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Bài viết trước

CỰU HỌC VIÊN CSU VƯƠN TẦM THẾ GIỚI 11.10.2017
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!