Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Nguyễn Thị Phương Trang

HAM#26

“Chắc không ai nhiều cảm xúc khi nhận bằng như tôi, bởi tôi đã trải qua 1 thời gian học – gián đoạn – học rất dài để có ngày cầm tấm bằng này trên tay. Cùng những kiến thức, văn hóa, bạn bè mà CSU & CITC đã mang cho tôi, tôi còn có cho mình 2 thiên thần (1 trai, 1 gái) trong vòng 3 năm vừa học vừa hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng này. Thank you so much. Thanks for CSU, CITC, especially Em Hiền for your nice, helpful to make my life colorful, happy and peaceful. Love you all so much, & so hope we will have move experiences together in the future by another way. I’m very happy to be here and always remember the time sharing with my classmates, teachers, & CITC, CSU.”

Đăng ký tư vấn