Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Giá trị cốt lõi

1. Sức mạnh tổ chức Chúng tôi nuôi dưỡng một văn hóa gia đình mang lại một môi trường làm việc ổn định và thú vị, được quan tâm và tôn trọng qua giao tiếp cởi mở và rõ ràng. 2. Khiêm tốn Chúng tôi định hình một phong cách lãnh đạo khiêm tốn, nhún nhường, mang định hướng hoạt động và thực hành. Chúng tôi không coi thường bất kỳ công việc nào, và chúng tôi làm việc trong một tập thể hợp tác chặt chẽ để hoàn thành sứ mệnh của mình. 3. Dịch vụ đặc biệt Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặc biệt thông qua các dịch vụ hỗ trợ lấy học sinh làm trọng tâm, mang tính cá nhân, đáp ứng và hướng tới việc hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu giáo dục của mình 4. Linh hoạt Chúng tôi đón nhận sự thay đổi, làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để liên tục cải tiến. 5. Xuất sắc Chúng tôi là một tổ chức hàng đầu đặt giá trị cao về chất lượng, kiểm định và làm những việc đúng đắn. 6. Mối quan hệ Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ lâu dài với các ngành nghề, cơ quan chính phủ, sinh viên, cựu sinh viên và các thành viên của cộng đồng.

1. Sức mạnh tổ chức

Chúng tôi nuôi dưỡng một văn hóa gia đình mang lại một môi trường làm việc ổn định và thú vị, được quan tâm và tôn trọng qua giao tiếp cởi mở và rõ ràng.

2. Khiêm tốn

Chúng tôi định hình một phong cách lãnh đạo khiêm tốn, nhún nhường, mang định hướng hoạt động và thực hành. Chúng tôi không coi thường bất kỳ công việc nào, và chúng tôi làm việc trong một tập thể hợp tác chặt chẽ để hoàn thành sứ mệnh của mình.

3. Dịch vụ đặc biệt

Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặc biệt thông qua các dịch vụ hỗ trợ lấy học sinh làm trọng tâm, mang tính cá nhân, đáp ứng và hướng tới việc hỗ trợ học sinh đạt được các mục tiêu giáo dục của mình

4. Linh hoạt

Chúng tôi đón nhận sự thay đổi, làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để liên tục cải tiến.

5. Xuất sắc

Chúng tôi là một tổ chức hàng đầu đặt giá trị cao về chất lượng, kiểm định và làm những việc đúng đắn.

6. Mối quan hệ

Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ lâu dài với các ngành nghề, cơ quan chính phủ, sinh viên, cựu sinh viên và các thành viên của cộng đồng.

Đăng ký tư vấn