Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

mục tiêu 1

Sức mạnh tổ chức: Chúng tôi nuôi dưỡng một văn hóa gia đình mang lại một môi trường làm việc ổn định và thú vị, được quan tâm và tôn trọng qua giao tiếp cởi mở và rõ ràng.

Sức mạnh tổ chức: Chúng tôi nuôi dưỡng một văn hóa gia đình mang lại một môi trường làm việc ổn định và thú vị, được quan tâm và tôn trọng qua giao tiếp cởi mở và rõ ràng.

Đăng ký tư vấn