Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Mục tiêu 3

Dịch vụ đặc biệt: Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặc biệt thông qua các dịch vụ hỗ trợ, lấy sinh viên làm trọng tâm, mang tính cá nhân, đáp ứng và hướng tới việc hỗ trợ sinh viên đạt được các mục tiêu giáo dục của mình.

Dịch vụ đặc biệt: Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp dịch vụ đặc biệt thông qua các dịch vụ hỗ trợ, lấy sinh viên làm trọng tâm, mang tính cá nhân, đáp ứng và hướng tới việc hỗ trợ sinh viên đạt được các mục tiêu giáo dục của mình.

Đăng ký tư vấn