Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Mục tiêu 4

Linh hoạt: Chúng tôi đón nhận sự thay đổi, làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để liên tục cải tiến.

Linh hoạt: Chúng tôi đón nhận sự thay đổi, làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng để liên tục cải tiến.

Đăng ký tư vấn