Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Mục tiêu 6

Mối quan hệ: Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ lâu dài với các ngành nghề, cơ quan chính phủ, sinh viên, cựu sinh viên và các thành viên của cộng đồng.

Mối quan hệChúng tôi tập trung vào việc xây dựng những mối quan hệ lâu dài với các ngành nghề, cơ quan chính phủ, sinh viên, cựu sinh viên và các thành viên của cộng đồng.

Đăng ký tư vấn