Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Mục tiêu 7

Hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính quyền thành phố, các tổ chức chính phủ nhằm tạo ra các cơ hội học tập khả dụng và chi phí hợp lý cho nhân viên của họ.

Hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính quyền thành phố, các tổ chức chính phủ nhằm tạo ra các cơ hội học tập khả dụng và chi phí hợp lý cho nhân viên của họ.

Đăng ký tư vấn