Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Mục tiêu nội tại

1 Hoàn hảo trong giảng dạy. Học tập và hướng dẫn trực tuyến thành công, với chi phi hợp lý theo tiêu chí hướng đối tượng học viên 2 Sử dụng công nghệ phù hợp và cập nhật nhất để chuyển tải các chương trình trực tuyến của Trường. 3 Tiếp cận các chương trình bằng cách truy cập vào máy chủ của Trường 4 Linh hoạt trong các chương trình đại học nhằm điều chỉnh theo nhu cầu của học viên và nhu cầu của các đơn vị công và quân đội mà học viên đó phục vụ. Khuyến khích học viên, giảng viên và nhân viên nhà trường nỗ lực sáng tạo phù hợp với học thuật. 5 Trợ giúp có trách nhiệm, hữu ích và đầy đủ thông tin cho học viên thông qua việc xin học, nhập học và duy trì việc học. Liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động khi thực hiện mục tiêu 6 Hướng tới tính toàn cầu trong chương trình, dịch vụ, với học viên, giảng viên và đối tác hợp tác giáo dục 7 Hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính quyền thành phố, các tổ chức chính phủ và lực lượng vũ trang nhằm tạo ra các cơ hội học tập khả dụng và chi phí hợp lý cho nhân viên của họ. 8 Tôn trọng và chấp nhận khác biệt về văn hóa để chuẩn bị tốt hơn cho học viên thích ứng với thế giới đang ngày càng thay đổi. Tiếp cận phục vụ các nhân viên lực lượng vũ trang, các công chức, ngành luật và nhân viên cứu hỏa, an toàn công cộng 9 Suy nghĩ hướng tới việc tạo ra các giá trị đổi mới, cầu thị, suy nghĩ sáng tạo và mong mỏi bắt đầu thay đổi giáo dục mang tính tích cực. Đổi mới trong việc sử dụng các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

1

Hoàn hảo trong giảng dạy. Học tập và hướng dẫn trực tuyến thành công, với chi phi hợp lý theo tiêu chí hướng đối tượng học viên

2

Sử dụng công nghệ phù hợp và cập nhật nhất để chuyển tải các chương trình trực tuyến của Trường.

3

Tiếp cận các chương trình bằng cách truy cập vào máy chủ của Trường

4

Linh hoạt trong các chương trình đại học nhằm điều chỉnh theo nhu cầu của học viên và nhu cầu của các đơn vị công và quân đội mà học viên đó phục vụ. Khuyến khích học viên, giảng viên và nhân viên nhà trường nỗ lực sáng tạo phù hợp với học thuật.

5

Trợ giúp có trách nhiệm, hữu ích và đầy đủ thông tin cho học viên thông qua việc xin học, nhập học và duy trì việc học. Liêm chính, công bằng và chuyên nghiệp trong mọi hoạt động khi thực hiện mục tiêu

6

Hướng tới tính toàn cầu trong chương trình, dịch vụ, với học viên, giảng viên và đối tác hợp tác giáo dục

7

Hợp tác và liên kết với các doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính quyền thành phố, các tổ chức chính phủ và lực lượng vũ trang nhằm tạo ra các cơ hội học tập khả dụng và chi phí hợp lý cho nhân viên của họ.

8

Tôn trọng và chấp nhận khác biệt về văn hóa để chuẩn bị tốt hơn cho học viên thích ứng với thế giới đang ngày càng thay đổi. Tiếp cận phục vụ các nhân viên lực lượng vũ trang, các công chức, ngành luật và nhân viên cứu hỏa, an toàn công cộng

9

Suy nghĩ hướng tới việc tạo ra các giá trị đổi mới, cầu thị, suy nghĩ sáng tạo và mong mỏi bắt đầu thay đổi giáo dục mang tính tích cực. Đổi mới trong việc sử dụng các giải pháp sáng tạo và hiệu quả.

Đăng ký tư vấn