Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

THÔNG TIN CHUNG

THỜI GIAN HỌC: Thời gian để hoàn tất khóa học kéo dài từ 12 đến 18 tháng tuỳ thuộc vào tốc độ hoàn thành môn học của sinh viên. Sinh viên đăng ký nhập học theo module gồm 2 môn học cùng lúc hoặc 1 môn học riêng lẻ, thời gian kết thúc module hoặc 01 môn học là 12 tuần. Các buổi học trợ giảng trên lớp tại Việt Nam được bố trí sau giờ hành chính hoặc cuối tuần. NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Không nằm ngoài xu thế tất yếu kết hợp giữa đào tạo và công nghệ ngày nay, cũng như các trường đại học nổi tiếng khác trên thế giới, Đại học Nam Columbia đưa ra phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp giữa học tập trực tuyến và học tập tại chỗ để hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam tiếp thu tối đa các kiến thức môn học với phương châm “Linh hoạt – Chất lượng – Chính quy”. Các sinh viên sẽ: – Tham gia các buổi học trợ giảng với các giảng viên Việt Nam (2 hoặc 3 buổi/ tuần). – Tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập và giảng dạy của Trường Đại học Nam Columbia. Đây là nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0, hỗ trợ giảng viên, sinh viên giao tiếp, thảo luận, giảng dạy, theo dõi tiến độ bài tập và chia sẻ nội dung, thông báo. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường. – Được các giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên. Cuối môn học, giảng viên sẽ tới Việt Nam giảng bài và giám sát thi hết môn. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP Đại học Nam Columbia áp dụng chấm điểm số (thang điểm 100), chữ số và điểm xếp loại học tập theo tín chỉ (tối đa 4.0) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Môn học được coi là hoàn thành nếu điểm trung bình các bài tập đạt từ 70/100 trở lên (điểm C). Tuy nhiên, để duy trì tình trạng nhập học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, sinh viên luôn phải đạt tối thiểu điểm Trung bình tích lũy (GPA) là 3.0 Trường Đại học Nam Columbia không áp dụng bài khóa luận cuối chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. TỐT NGHIỆP Sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản … Đọc tiếp “THÔNG TIN CHUNG”

THỜI GIAN HỌC:

  • Thời gian để hoàn tất khóa học kéo dài từ 12 đến 18 tháng tuỳ thuộc vào tốc độ hoàn thành môn học của sinh viên.
  • Sinh viên đăng ký nhập học theo module gồm 2 môn học cùng lúc hoặc 1 môn học riêng lẻ, thời gian kết thúc module hoặc 01 môn học là 12 tuần.
  • Các buổi học trợ giảng trên lớp tại Việt Nam được bố trí sau giờ hành chính hoặc cuối tuần.

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

  • Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Không nằm ngoài xu thế tất yếu kết hợp giữa đào tạo và công nghệ ngày nay, cũng như các trường đại học nổi tiếng khác trên thế giới, Đại học Nam Columbia đưa ra phương pháp giảng dạy khoa học kết hợp giữa học tập trực tuyến và học tập tại chỗ để hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam tiếp thu tối đa các kiến thức môn học với phương châm “Linh hoạt – Chất lượng – Chính quy”.

Các sinh viên sẽ:

– Tham gia các buổi học trợ giảng với các giảng viên Việt Nam (2 hoặc 3 buổi/ tuần).
– Tham gia học tập trực tuyến trên hệ thống quản lý học tập và giảng dạy của Trường Đại học Nam Columbia. Đây là nền tảng ứng dụng công nghệ 4.0, hỗ trợ giảng viên, sinh viên giao tiếp, thảo luận, giảng dạy, theo dõi tiến độ bài tập và chia sẻ nội dung, thông báo. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường.
– Được các giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên. Cuối môn học, giảng viên sẽ tới Việt Nam giảng bài và giám sát thi hết môn.

ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP


Đại học Nam Columbia áp dụng chấm điểm số (thang điểm 100), chữ số và điểm xếp loại học tập theo tín chỉ (tối đa 4.0) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
Môn học được coi là hoàn thành nếu điểm trung bình các bài tập đạt từ 70/100 trở lên (điểm C). Tuy nhiên, để duy trì tình trạng nhập học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, sinh viên luôn phải đạt tối thiểu điểm Trung bình tích lũy (GPA) là 3.0
Trường Đại học Nam Columbia không áp dụng bài khóa luận cuối chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

TỐT NGHIỆP

  • Sinh viên tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh phải hoàn thành 12 môn học với mức điểm tối thiểu đạt điểm C hoặc cao hơn.
  • Đại học Nam Columbia sẽ cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm các cho sinh viên đã hoàn thành chương trình. Thời gian chờ cấp bằng và bảng điểm sẽ kéo dài trong khoảng 60 ngày kế từ ngày nhận được Đơn xin tốt nghiệp của sinh viên.
  • Sinh viên và thân nhân có thể đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp hàng năm được tổ chức tại trụ sở chính của nhà trường ở Hoa Kỳ hoặc tham dự lễ tốt nghiệp tại Việt Nam do Đại học Nam Columbia phối hợp cùng Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế – Hội Khuyến học tổ chức. Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo tới sinh viên và đăng trên website của Đại học Nam Columbia.
Đăng ký tư vấn