Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành). Graduates will successfully complete 36 credit hours outline below Semester Hours Major Requirements Concentration 24 12 Total Program Requirements 36   Major Requirements (required for all concentrations) 24 ACC 5301 – Management Applications of Accounting × ACC 5301 – Management Applications of Accounting Description Outcomes PreRequisites Textbooks * Disclaimer: Textbooks listed are based on the last open revision of the course. Prior revisions and future revisions may use different textbooks. To verify textbook information, view the course syllabus or contact the CSU Bookstore at bookstore@columbiasouthern.edu. BUS 6320 – Global Strategic Management × BUS 6320 – Global Strategic Management Description Examines global strategic business planning holistically with emphasis on determining effective strategic direction and business policy. Through the comparison of global strategic business models, processes for compiling innovative, sustainable business strategies are revealed. Serves as the capstone for the Master of Business Administration curriculum and includes significant understanding of relevant topics including the role of leadership, risk management, internal/external analysis, implementation, control/measurement, and ethical parameters of strategic business management. Outcomes Compare global strategic business models. Analyze the processes for formulating sustainable corporate business strategies. Synthesize the role of leadership in strategic business planning. Summarize the role of innovation and risk management in strategic business planning. Explain implementation, control, and measurement in overall evaluation of business strategies. Assess the ethical parameters of strategic business models. Discuss an effective global business strategy for an organization. PreRequisites MBA 5652 MBA 6053 MBA 5501 ACC 5301 MBA 5401 MHR 6451 MBA 6081 Textbooks * Disclaimer: Textbooks listed are based on the last open revision of the course. Prior revisions and future revisions may use different textbooks. To verify textbook information, view the course syllabus or contact the CSU Bookstore at bookstore@columbiasouthern.edu. MBA 5401 – Management Information Systems × MBA 5401 – Management Information Systems Description Considers the theory and practice of management information systems, including information requirements analysis, design methodology, and system implementation considerations. Topics include new technology convergence, management of disrupted technology, technology impacts, and business continuity planning. Outcomes Analyze the use of information systems in business. Examine emerging trends in information technology for organizations. Explain how information technology systems influence organizational strategies. Evaluate the prevailing ethical issues of information systems. Critique core information systems applications from a business perspective. Assess the procedures for securing information systems. Discuss an information technology infrastructure. PreRequisites None Textbooks Management information systems: Managing the digital firm (Rev: 16th ed.) Publisher Pearson (2020) Author Laudon, K. C., & Laudon, J. P. ISBN 9780135191798 Price (No information available) * Disclaimer: Textbooks listed are based on the last open revision of the course. Prior revisions and future revisions may use different textbooks. To verify textbook information, view the course syllabus or contact the CSU … Continue reading “CHƯƠNG TRÌNH HỌC”

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành).

Graduates will successfully complete 36 credit hours outline below

Semester Hours

Major Requirements

Concentration

24

12

Total Program Requirements

36

 

Major Requirements (required for all concentrations)

24

ACC 5301 – Management Applications of Accounting

BUS 6320 – Global Strategic Management

MBA 5401 – Management Information Systems

MBA 5501 – Advanced Marketing

MBA 5652 – Research Methods

MBA 6053 – Economics for Managers

MBA 6081 – Corporate Finance

MHR 6451 – Human Resource Management Methods

3

3

3

3

3

3

3

3

 

General Concentration

Designed for students to meet their specific educational goals and enhance their career opportunities. To satisfy the General concentration requirements, students may select any four graduate courses not used to meet other program requirements.

 

Finance Concentration

12

FIN 6302 – Advanced Financial Management

MBA 6641 – International Economics

MBA 6651 – International Finance

PUA 5305 – Public Finance and Budgeting

3

3

3

3

 

Health Care Management

12

MHA 5001 – Health Care Financial Management

MHA 5101 – Legal Foundations of Health Care

MHA 5201 – Health Resources and Policy Analysis

MHA 6501 – Advanced Health Care Management

3

3

3

3

 

Human Resource Management Concentration

12

MHR 6401 – Employment Law

MHR 6551 – Training and Development

MHR 6751 – Labor Relations and Collective Bargaining

MHR 6901 – Compensation Management

3

3

3

3

 

Marketing Concentration

12

MBA 5841 – Strategic Marketing

MBA 5851 – Marketing Research

MBA 5861 – New Product Marketing

MBA 5871 – Business to Business Marketing

3

3

3

3

 

Project Management Concentration

12

MBA 6931 – Project Management Strategy and Tactics

MBA 6941 – Managing Project Teams

MBA 6951 – Managing Complex Projects

MBA 6961 – Project Management

3

3

3

3

 

Public Administration Concentration

12

PUA 5301 – Administration of Public Institutions

PUA 5305 – Public Finance and Budgeting

PUA 5306 – Public Policy

PUA 5307 – Strategic Planning

3

3

3

3

Đăng ký môn học

Trường Đại học Nam Columbia – phân hiệu Việt Nam đưa ra 3 phương thức học tập để sinh viên lựa chọn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc bố trí thời gian học.

  • Học theo lớp
  • Học trực tuyến toàn phần
  • Học theo kỳ

Sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

  • Đã hoàn thành ít nhất 6 tín chỉ môn học (tương đương 2 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
  • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
  • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
  • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

 

1. Phương thức học tập theo lớp:

Sinh viên học theo module cùng với nhiều bạn học khác. Thông thường các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học / module.

Có 4 module trong một năm học, bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12 hàng năm.

Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

  • Ngày bắt đầu học (Start Date)
  • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
  • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Thời hạn hiệu lực của môn học sẽ là 10 tuần liên tục. Trong thời gian này, sinh viên sẽ tương tác trên hệ thống Blackboard với giáo sư hướng dẫn, tiếp thu bài giảng qua các băng hình do giảng sư thực hiện và, quan trọng nhất, là tham gia các buổi học trên lớp được hướng dẫn bởi các trợ giảng Việt Nam. Cuối mỗi môn học, sinh viên Việt Nam có thêm 2 tuần để học tại chỗ với các giáo sư đến từ Trường Đại học Nam Columbia.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

2. Phương thức học trực tuyến toàn phần:

Sự linh hoạt là điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia. Nếu không có điều kiện học tập cùng với lớp, sinh viên có thể đăng ký học trực tuyến toàn phần bất kỳ lúc nào với sự trợ giúp của giáo sư phụ trách môn học và từ đội ngũ tư vấn đào tạo của Trường.

Mỗi môn học được quy định diễn ra trong 10 tuần. Tuy nhiên, sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí. Xin xem thêm phần Học phí và Phí để biết thêm thông tin.

 

3. Phương thức học theo kỳ.

Các kỳ học được bắt đầu hàng tháng và được công bố công khai trên trang web chính của Trường. Sinh viên có thể linh hoạt lựa chọn thời gian hoặc môn học mà mình thấy hợp lý để nhập học.

Việc học theo kỳ có lợi thế là giúp sinh viên có thể dễ dàng kết nối với giáo sư và nhiều bạn học cùng môn tại khắp nơi trên thế giới thông qua diễn đàn thảo luận môn học. Đồng thời sinh viên có thể chủ động hơn trong việc bố trí lịch học và lịch nộp bài tập.

Hiện tại, phương thức học theo kỳ chỉ được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

 

Đăng ký tư vấn