Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành). Sinh viên phải hoàn thành 36 tín chỉ môn học  Số tín chỉ Môn học bắt buộc Môn chuyên ngành 24 12 Tổng số tín chỉ  36   Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành) 24 ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán × ACC 5301 – Management Applications of Accounting Description Focuses on how accounting information is used to make current and future strategic business decisions with an emphasis on ethical behavior that meets compliance and regulatory requirements. This course also focuses on applications of accounting-related concepts and reporting requirements in a global business environment. Outcomes Compare and contrast U.S. and international accounting standards. Apply accounting concepts and standards to the creation of accounting information and reports. Analyze accounting information used to make strategic business decisions. Discuss how the application of accounting knowledge is used in a leadership role. Discuss compliance and regulatory requirements of accounting information. Apply ethical behavior to accounting-related situations. PreRequisites None TEXTBOOKS Managerial accounting (Rev: 7th ed.) Publisher Wiley (2020) Author Jiambalvo, J. ISBN 9781119577720 Price (No information available) * Disclaimer: Textbooks listed are based on the last open revision of the course. Prior revisions and future revisions may use different textbooks. To verify textbook information, view the course syllabus or contact the CSU Bookstore at bookstore@columbiasouthern.edu. BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu × BUS 6320 – Global Strategic Management DESCRIPTION Examines global strategic business planning holistically with emphasis on determining effective strategic direction and business policy. Through the comparison of global strategic business models, processes for compiling innovative, sustainable business strategies are revealed. Serves as the capstone for the Master of Business Administration curriculum and includes significant understanding of relevant topics including the role of leadership, risk management, internal/external analysis, implementation, control/measurement, and ethical parameters of strategic business management. OUTCOMES Compare global strategic business models. Analyze the processes for formulating sustainable corporate business strategies. Synthesize the role of leadership in strategic business planning. Summarize the role of innovation and risk management in strategic business planning. Explain implementation, control, and measurement in overall evaluation of business strategies. Assess the ethical parameters of strategic business models. Discuss an effective global business strategy for an organization. PREREQUISITES ACC 5301 FIN 6301 MBA 5401 MBA 5501 MBA 5652 MBA 6053 MHR 6451 TEXTBOOKS Strategic management: Concepts (Rev: 4th ed.) Publisher McGraw-Hill Education (2019) Author Rothaermel, F. T. ISBN 9781259927621 Price (No information available) * Disclaimer: Textbooks listed are based on the last open revision of the course. Prior revisions and future revisions may use different textbooks. To verify textbook information, view the course syllabus or contact the CSU Bookstore at bookstore@columbiasouthern.edu. ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý × ICT 5301 – … Đọc tiếp “CHƯƠNG TRÌNH HỌC”

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 12 môn học với tổng số 36 tín chỉ môn học (gồm 24 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ chuyên ngành).

Sinh viên phải hoàn thành 36 tín chỉ môn học 

Số tín chỉ

Môn học bắt buộc

Môn chuyên ngành

24

12

Tổng số tín chỉ 

36

 

Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành)

24

ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu

ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý

MKT 5301 – Marketing nâng cao

RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu

MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý

FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp

HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Tổng hợp

12

MBA 6601 – Kinh doanh Quốc tế

MGT 6305 – Quản trị Dự án

PHI 6301 – Đạo đức Kinh doanh

LDR 6302 – Vấn đề hiện tại trong Nghệ thuật Lãnh đạo

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Tài chính

12

FIN 6302 – Quản trị Tài chính nâng cao

MBA 6641 – Kinh tế Quốc tế

FIN 6303 – Tài chính Quốc tế

PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính công

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Chăm sóc Sức khỏe

12

HCA 5301 – Quản trị Tài chính Chăm sóc sức khỏe

HCA 5302 – Nền tảng Pháp lý của lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe

MHA 5201 – Phân tích Chính sách và Nguồn lực Sức khỏe

HCA 5304 – Quản trị Chăm sóc sức khỏe Nâng cao

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Quản trị Nhân sự

12

HRM 6302 – Luật lao động

HRM 6303 – Đào tạo và Phát triển

HRM 6304 – Quan hệ Lao động và Thỏa ước Tập thể

HRM 6305 – Quản trị Tiền lương

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Marketing 

12

MKT 5302 – Marketing Số chiến lược

MKT 5303 – Phân tích Dữ liệu và Nghiên cứu Marketing

MKT 5304 – Quản lý Thương hiệu Chiến lược và Marketing Sản phẩm mới

MKT 5305 – Marketing B2B

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Quản trị Dự án

12

MGT 6302 – Cách thức và Chiến lược Quản trị Dự án

MGT 6303 – Các bên liên quan Dự án

MGT 6304 – Quản lý Dự án Tổng thể

MGT 6305 – Quản trị Dự án

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Quản trị công

12

PUA 5301 – Hành chính Cơ sở công

PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính công

PUA 5306 – Chính sách công

PUA 5307 – Lập kế hoạch Chiến lược

3

3

3

3

 

Chuyên ngành Khởi sự Doanh nghiệp

12

BUS 5301 Khởi sự Kinh doanh và Đổi mới

BUS 6304 Khởi sự mạo hiểm Kinh doanh nhỏ

FIN 5301 Quản trị Tài chính Đổi mới và Phát triển Kinh doanh

MKT 5306 Marketing Khởi nghiệp

3

3

3

3

Đăng ký môn học

Trường Đại học Nam Columbia – phân hiệu Việt Nam đưa ra 3 phương thức học tập để sinh viên lựa chọn nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc bố trí thời gian học.

  • Học theo lớp
  • Học trực tuyến toàn phần
  • Học theo kỳ

Sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

  • Đã hoàn thành ít nhất 6 tín chỉ môn học (tương đương 2 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
  • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
  • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
  • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

 

1. Phương thức học tập theo lớp

Sinh viên học theo module cùng với nhiều bạn học khác. Thông thường các sinh viên đăng ký cùng lúc 2 môn học / module.

Có 4 module trong một năm học, bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 12 hàng năm.

Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

  • Ngày bắt đầu học (Start Date)
  • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
  • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Thời hạn hiệu lực của môn học sẽ là 10 tuần liên tục. Trong thời gian này, sinh viên sẽ tương tác trên hệ thống Blackboard với giáo sư hướng dẫn, tiếp thu bài giảng qua các băng hình do giảng sư thực hiện và, quan trọng nhất, là tham gia các buổi học trên lớp được hướng dẫn bởi các trợ giảng Việt Nam. Cuối mỗi môn học, sinh viên Việt Nam có thêm 2 tuần để học tại chỗ với các giáo sư đến từ Trường Đại học Nam Columbia.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

2. Phương thức học trực tuyến toàn phần

Sự linh hoạt là điểm nổi bật trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia. Nếu không có điều kiện học tập cùng với lớp, sinh viên có thể đăng ký học trực tuyến toàn phần bất kỳ lúc nào với sự trợ giúp của giáo sư phụ trách môn học và từ đội ngũ tư vấn đào tạo của Trường.

Mỗi môn học được quy định diễn ra trong 10 tuần. Tuy nhiên, sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí. Xin xem thêm phần Học phí và Phí để biết thêm thông tin.

 

3. Phương thức học theo kỳ

Các kỳ học được bắt đầu hàng tháng và được công bố công khai trên trang web chính của Trường. Sinh viên có thể linh hoạt lựa chọn thời gian hoặc môn học mà mình thấy hợp lý để nhập học.

Việc học theo kỳ có lợi thế là giúp sinh viên có thể dễ dàng kết nối với giáo sư và nhiều bạn học cùng môn tại khắp nơi trên thế giới thông qua diễn đàn thảo luận môn học. Đồng thời sinh viên có thể chủ động hơn trong việc bố trí lịch học và lịch nộp bài tập.

Hiện tại, phương thức học theo kỳ chỉ được áp dụng cho chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh.

 

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!