Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Yêu cầu nhập học

Sinh viên Việt Nam học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học sau: Hoàn tất mẫu đơn xin học do Đại học Nam Columbia quy định; Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận; Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học; Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo tiếng Anh sau: Điểm TOEFL tối thiểu đạt 530 (PBT) | 71 (iBT); hoặc Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.5; hoặc Các điều kiện khác về mức độ thông thạo tiếng Anh đượcĐại học Nam Columbia liệt kê tại đây   Chuyển đổi tín chỉ học tập: Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học một chương trình Sau đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 6 môn) vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia. Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình Sau đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi. Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên. Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.

Sinh viên Việt Nam học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học sau:

 1. Hoàn tất mẫu đơn xin học do Đại học Nam Columbia quy định;
 2. Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận;
 3. Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học;
 4. Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo tiếng Anh sau:
 • Điểm TOEFL tối thiểu đạt 530 (PBT) | 71 (iBT); hoặc
 • Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.5; hoặc
 • Các điều kiện khác về mức độ thông thạo tiếng Anh đượcĐại học Nam Columbia liệt kê tại đây

 

Chuyển đổi tín chỉ học tập:

 • Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang theo học một chương trình Sau đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 6 môn) vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Đại học Nam Columbia.
 • Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình Sau đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi.
 • Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên.
 • Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.
Đăng ký tư vấn