Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thời gian học

Chương trình toàn phần: 4 năm Học viên tốt nghiệp cao đẳng hoặc đang theo học tại các trường đại học có các  môn học bậc đại học phù hợp với yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia để có thể chuyển đổi điểm / kết quả môn học này vào chương trình Cử nhân QTKD của Trường (do trường Đại học Nam Columbia đánh giá).

  • Chương trình toàn phần: 4 năm
  • Học viên tốt nghiệp cao đẳng hoặc đang theo học tại các trường đại học có các  môn học bậc đại học phù hợp với yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia để có thể chuyển đổi điểm / kết quả môn học này vào chương trình Cử nhân QTKD của Trường (do trường Đại học Nam Columbia đánh giá).
Đăng ký tư vấn