Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Yêu cầu nhập học

Tốt nghiệp PTTH hoặc đã hoặc đang theo học các trường cao đẳng/đại học của Việt Nam Có chứng chỉ Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia Yêu cầu trình độ Anh ngữ Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 500 (PBT) /61 (iBT); hoặc IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc Đáp ứng các yêu cầu khác về trình độ Anh ngữ nhập họckhác theo quy định của trường Đại học Nam Columbia ___ Lưu ý: Học viên chưa đạt chuẩn Anh ngữ theo yêu cầu trên có thể đăng ký tham dự các lớp bổ túc Anh ngữ (để đáp ứng trình độ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia)

  • Tốt nghiệp PTTH hoặc đã hoặc đang theo học các trường cao đẳng/đại học của Việt Nam
  • Có chứng chỉ Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia

Yêu cầu trình độ Anh ngữ

  • Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 500 (PBT) /61 (iBT); hoặc
  • IELTS từ 6.0 trở lên; hoặc
  • Đáp ứng các yêu cầu khác về trình độ Anh ngữ nhập họckhác theo quy định của trường Đại học Nam Columbia

___

Lưu ý: Học viên chưa đạt chuẩn Anh ngữ theo yêu cầu trên có thể đăng ký tham dự các lớp bổ túc Anh ngữ (để đáp ứng trình độ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia)

Đăng ký tư vấn