Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Yêu cầu nhập học

Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc Đã / đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD. Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Đại học Nam Columbia.

  • Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc
  • Đã / đang theo học Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sỹ QTKD.
  • Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 71 (iBT); hoặc
    IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Đại học Nam Columbia.
Đăng ký tư vấn