Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Học phí toàn khóa

Giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Đại học Nam Columbia. Học phí toàn khóa: 222.456.000 đồng, nộp thành 02 đợt, mỗi đợt cách nhau 07 tháng.   Đối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ: 18.538.000 đồng /  môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện).   Học phí chưa bao gồm tài liệu học tập và có thể thay đổi theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm nộp học phí.

Giảm trên 30% so với mức học phí chính thức của Đại học Nam Columbia.

    • Học phí toàn khóa: 222.456.000 đồng, nộp thành 02 đợt, mỗi đợt cách nhau 07 tháng.

 

    • Đối với người học hoàn thiện chương trình Thạc sỹ: 18.538.000 đồng /  môn học (tổng học phí phải nộp tùy thuộc vào số môn học cần hoàn thiện).

 

Học phí chưa bao gồm tài liệu học tập và có thể thay đổi theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm nộp học phí.

Đăng ký tư vấn