Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Yêu cầu nhập học

Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc Đã/đang theo học một chương trình Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sĩ QTKD. Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Đại học Nam Columbia.

    • Có ít nhất một bằng đại học hệ 04 năm trở lên; hoặc
    • Đã/đang theo học một chương trình Cao học nhưng chưa được cấp bằng Thạc sĩ QTKD.
    • Có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 530 (PBT) / 71 (iBT); hoặc IELTS từ 6.5 trở lên; hoặc các điều kiện tương đương khác theo yêu cầu của Đại học Nam Columbia.
Đăng ký tư vấn