Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Khoá học Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ.

Khóa học đang cập nhật thông tin.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!