Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ThS. Nguyễn Hoài Nam

Cán bộ Sở tài chính Hà Nội

“Tôi rất hạnh phúc, tôi nghĩ rằng trong suốt thời gian học tập tại CSU tôi đã thu được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý giá, phù hợp và hữu ích cho công việc của tôi. Cảm ơn CITC và CSU Việt Nam!”

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!