Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

THS. Nguyễn Thanh Hòa

HAM#41

“Tham gia học chương trình MBA của CSU là 1 trải nghiệm thú vị và cần thiết cho đặc biệt là cấp quản lý của các công ty. Kiến thức không chỉ tích lũy từ giai đoạn học tập mà chương trình định hướng được cho học viên cách học và tích lũy kiến thức lâu dài. CITC hỗ trợ học viên vô  cùng hiệu quả và tuyệt vời, đặc biệt cám ơn đến Hiền giúp anh hoàn thành khóa học này!”

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!