Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

THS. Nguyễn Tiến Thành


Hà Nội, ngày 28/11/2019
HAM#44

“Sau 18 tháng học tại CSU, tôi cảm thấy rất hài lòng về những gì  thu nhận được. Tôi học được nhiều kiến thức, kĩ năng mới phục vụ cho công việc. Được kết bạn, làm quen với nhiều lãnh đạo, quản lý các Tập đoàn lớn. Ngoài ra tôi đánh giá cao chương trình học linh động của CSU, giúp một người ở xa như tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí học tập. “

Cám ơn CSU rất nhiều!

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!