Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

ThS. Nguyễn Văn Tư

Thư ký Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dầu khí VN

“Tôi rất tự hào khi tham gia học tập tại CSU vì kiến thức học tập tại đây rất hữu ích cho công việc của tôi!”

Đăng ký tư vấn