Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thân gửi các bạn sinh viên tương lai!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến
chương trình đào tạo chuyên nghiệp
tại Đại học Nam Columbia.

Chúng tôi tự hào là một trong những trường đại học đầu tiên đi tiên phong trong việc áp dụng những phát triển của khoa học, công nghệ vào hệ thống giảng dạy tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Các chương trình giáo dục và đào tạo của CSU được thực hiện một cách linh hoạt, tạo điều kiện cho sinh viên bố trí thời gian học tập hiệu quả, đồng thời có thời gian chăm sóc gia đình và chăm lo cho sự nghiệp. CSU có các chương trình đào tạo cấp bằng ở các bậc học Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ và các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ như quản trị kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực, lãnh đạo tổ chức, marketing …

Đăng ký tư vấn