Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Thư viện điện tử

Chào mừng các bạn đến với Thư viện trực tuyến của CSU Để phục vụ việc học tập và làm quen với mô hình học tập trưc tuyến, CSU xin giới thiệu tới các bạn thư viện trực tuyến của trường. Thư viện bao gồm: Tra cứu tài liệu. Sách tham khảo Các bài báo, bài viết chuyên ngành theo từng chủ đề.   Tra cứu các cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phục vụ cho nghiên cứu môn học và chuyên đề. Tham khảo cách trình bày các bài viết học thuật, cách dẫn nguồn và cách viết bài chuyên nghiệp. Xem các hướng dẫn về cách học để hoàn thành tốt bài thi, môn học. http://libguides.columbiasouthern.edu/

Chào mừng các bạn đến với Thư viện trực tuyến của CSU

Để phục vụ việc học tập và làm quen với mô hình học tập trưc tuyến, CSU xin giới thiệu tới các bạn thư viện trực tuyến của trường.

Thư viện bao gồm:

  • Tra cứu tài liệu.
  • Sách tham khảo
  • Các bài báo, bài viết chuyên ngành theo từng chủ đề.

 
Tra cứu các cơ sở dữ liệu đáng tin cậy phục vụ cho nghiên cứu môn học và chuyên đề. Tham khảo cách trình bày các bài viết học thuật, cách dẫn nguồn và cách viết bài chuyên nghiệp.

Xem các hướng dẫn về cách học để hoàn thành tốt bài thi, môn học.

http://libguides.columbiasouthern.edu/

Đăng ký tư vấn