Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Dịch vụ thư viện

Tài liệu và sách giáo khoa đa dạng và phong phú, luôn được cập nhật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho học viên. Trường sẽ giúp học viên mua tất cả các loại sách giáo khoa có bản quyền theo yêu cầu môn học với mức chi phí thấp nhất.

Tài liệu và sách giáo khoa đa dạng và phong phú, luôn được cập nhật nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho học viên. Trường sẽ giúp học viên mua tất cả các loại sách giáo khoa có bản quyền theo yêu cầu môn học với mức chi phí thấp nhất.

Đăng ký tư vấn