Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Đăng ký môn học

Học viên có thể đăng ký số lượng môn học theo khả năng của mình và theo quy định học tập của Trường, từ 1 đến tối đa là 3 môn học một lúc. Thông thường các học viên đăng ký cùng lúc 2 môn học để sớm kết thúc khóa học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, học viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến hết chương trình.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ ngày bắt đầu môn học, ngày nộp bài tập/bài kiểm tra và ngày kết thúc môn học. Thời hạn môn học sẽ là 10 tuần liên tục đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần liên tục với môn học có hướng dẫn trợ giảng. Thông tin này sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của mỗi học viên và được nêu rõ trong hệ thống học tập Blackboard khi học viên truy cập vào hệ thống.

Nếu học viên đăng ký nhiều hơn một môn học cùng một lúc, thời qian quy định học tập cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là học viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần đối với môn học trực tuyến hoàn toàn và 12 tuần với môn học có hướng dẫn trợ giảng cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, học viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Cách thức tổ chức môn học và phương pháp học tập qua mạng

Tất cả các môn học của Trường Đại học Nam Columbia sẽ được thực hiện qua hệ thống học tập Blackboard. Trường Đại học Nam Columbia hiện có những máy chủ rất mạnh đặt tại Hoa Kỳ, sử dụng phần mềm Blackboard có khả năng xử lý cùng lúc hàng trăm ngàn tác cụ truy cập một lúc, đảm bảo thông suốt trong quá trình học tập của các học viên trên toàn thế giới.

Học viên bắt buộc phải sử dụng tên truy cập và mật khẩu của mình để vào trang học tập của Trường tại: http://online.columbiasouthern.edu trong quá trình học tập. Học viên sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo đảm bí mật mã số truy cập và mật khẩu của mình, tránh tiết lộ cho người khác vì việc nộp bài, chấm điểm sẽ hoàn toàn được thực hiện trên hệ thống này. Trong trường hợp nghi ngờ bị lộ mật khẩu, học viên cần liên lạc ngay với giáo vụ nhà trường để được hướng dẫn thay đổi mã truy cập và bảo mật hệ thống.

Học viên có thể học tập tất cả các môn học trong chương trình của Trường Đại học Nam Columbia miễn là có thể dùng internet để truy cập trang học tập của trường. Phần mềm học tập này không yêu cầu cài đặt vào máy tính của học viên nên rất nhẹ và dễ sử dụng.

Hệ thống học tập Blackboard được học viên sử dụng để:

 • Đọc và tham khảo bài giảng qua mạng
 • Liên lạc giữa giảng viên và học viên
 • Tham gia diễn đàn học tập để liên lạc giữa học viên và các học viên khác
 • Làm bài tập và bài kiểm tra
 • Nộp bài tập và bài kiểm tra để các giảng viên Trường Đại học Nam Columbia chấm điểm
 • Truy cập Thư viện điện tử trực tuyến để tham khảo tài liệu
 • Xem điểm và kiểm tra kết quả trong quá trình học
 • Truy cập hệ thống

Ngay sau khi đăng ký môn học và nhận được thông báo của Trường, học viên phải truy cập ngay vào hệ thống học tập Blackboard để xem thông tin, bài giảng của môn học đó.

Sau khi đăng nhập thành công, trang hệ thống sẽ liệt kê thông báo cập nhật của trường gửi đến học viên, lịch học ở phần My Calendar, những môn học cho phép học viên tham gia vào (gồm mã môn học, tên môn học, phiên bản môn học) – bên phía tay phải của trang.

Bên phía tay trái là phần thông tin trực thuyến về bản thân học viên. Có thể thay đổi, xem điểm các môn đang hoặc đã học, sử dụng thư mục lưu trữ các địa chỉ liên lạc với giảng viên và bạn học.

Giảng viên phụ trách môn học được giới thiệu ngay phần đầu của trang học tập, kèm theo là thông tin chi tiết về địa chỉ liên lạc trực tuyến, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm làm việc, các bằng cấp mà giảng viên đó đạt được. Điều này cho phép học viên tham vấn sâu hơn về kiến thức dưới sự hướng dẫn của giảng viên này.

Giảng viên được chỉ định sẽ phụ trách hướng dẫn học viên trong suốt quá trình học tập môn học, giải đáp bất kỳ thắc mắc nào của học viên liên quan đến môn học, chấm điểm các bài tập, bài kiểm tra và thúc giục học viên học tập tốt hơn.

Giảng viên có toàn quyền đánh giá kết quả học tập của học viên cũng như nhận xét về tư cách học viên, mức độ chuyên cần tham gia vào hoạt động tranh luận về môn học trên diễn đàn,… Việc đánh giá kết quả học tập bởi giảng viên là kết quả cuối cùng của môn học đó.

Sau khi chấm điểm môn học, giảng viên sẽ cho điểm ngay trên trang học tập kèm theo các phân tích tại sao học viên lại được chấm điểm đó. Nếu có thắc mắc về kết quả bài làm, học viên sẽ liên lạc trực tiếp với giảng viên môn học và cùng với giáo vụ nhà trường để biết thêm thông tin chi tiết.

Với mỗi môn học, trang học tập được phân bổ rất chi tiết và khoa học với toàn bộ các vấn đề có liên quan đến môn học trong phần Hướng dẫn môn học, bao gồm các mục giới thiệu về:

 • Mô tả môn học
 • Điều kiện tiên quyết
 • Chỉ định sách giáo khoa
 • Mục tiêu môn học
 • Thang điểm đánh giá cụ thể cho môn học. Trong phần này, học viên cũng sẽ được tham khảo các chính sách về đạo văn, chép bài hoặc trích dẫn chưa đúng nguyên tắc. Kèm theo đó là các chỉ dẫn cụ thể để học viên tránh mắc lỗi bị trừ điểm khi làm bài.
 • Cấu trúc khung môn học
 • Cấu trúc môn học
 • Hướng dẫn cách thức nộp bài tập và kiểm tra
 • Thang điểm cho các bài tập và bài kiểm tra cụ thể của môn học đó
 • Liên lạc với giảng viên
 • Thư viện trực tuyến
 • Phản hồi của học viên về môn học, về giảng viên, và các vấn đề khác có liên quan đến việc phục vụ học viên của trường
 • Học viên có thể truy cập vào các đường dẫn để biết chi tiết về thông tin môn học

Ví dụ về trang Mục tiêu môn học. Trong phần này, học viên được chỉ dẫn rõ ràng các yêu cầu của trường cho môn học và những kiến thức học viên sẽ đạt được sau khi hoàn thành môn học.

Ví dụ về giới thiệu tổng quát thư viện trực tuyến của Trường. Trong phần này, học viên được hướng dẫn sơ lược về cách tham khảo các tài liệu có trong thư viện một cách có hiệu quả nhất.

Trong phần hướng dẫn môn học, các bài của môn học được thiết kế cụ thể dựa trên kiến thức của sách giáo khoa đã quy định, kèm theo đó là các thảo luận trên diễn đàn, các chỉ dẫn trực tuyến hoặc qua thư điện tử của giảng viên Trường Đại học Nam Columbia.

Mỗi bài bao gồm từ hai đến bốn chương, được phân bổ làm các phần:

 • Khái quát bài
 • Mục tiêu học tập trong bài
 • Giải thích các thuật ngữ trong bài
 • Nêu ví dụ, phân tích các bài tập ứng dụng
 • Trả lời bài tập
 • Xem trước các câu hỏi trong bài kiểm tra học phần

Nội dung chi tiết các bài giảng theo định dạng trên được áp dụng cho toàn bộ các chương, các bài trong sách giáo khoa. Trung bình, một môn học sẽ có sáu bài, mỗi bài gồm từ hai đến bốn chương. Cá biệt có bài bao gồm kiến thức của năm chương trong sách giáo khoa.

Kiến thức trong đánh giá học phần là kiến thức tổng quát của tất cả các bài đã học trước đó.

Tài liệu học tập và thư viện điện tử

Trường Đại học Nam Columbia yêu cầu học viên sử dụng sách giáo khoa gốc (Anh ngữ) cho tất cả các môn học trong chương trình học đã đăng ký.

Thông tin chi tiết về sách giáo khoa, tác giả, lần xuất bản, năm xuất bản, tên nhà xuất bản được quy định rõ trong hệ thống học tập trên mạng của học viên trước khi môn học bắt đầu.

Học viên sử dụng các hướng dẫn môn học chi tiết có trên hệ thống và đọc, đối chiếu, trao đổi với giảng viên về nội dung học tập. Sau đó kết hợp với các tài liệu tham khảo trong thư viện điện tử để làm các bài tập, bài kiểm tra theo quy định.

Thư viện điện tử của Trường Đại học Nam Columbia cung cấp một số lượng lớn các tài liệu phục vụ học tập như: các bài báo đã chuyển ngữ sang dạng gõ máy tính, các công cụ tham khảo lựa chọn, trên 30.000 tựa sách điện tử đã chuyển ngữ… Học viên có thể truy cập vào thư viện này bất kỳ lúc nào trong quá trình học tập. Hiện học viên Việt Nam đang được trợ giúp miễn phí truy cập thư viện điện tử.

Ngoài sách giáo khoa gốc, sách tham khảo trên thư viện điện tử, học viên còn phải sử dụng các tài liệu do giảng viên chỉ định để giải các bài tập tình huống, viết tiểu luận. Các tài liệu này thường có dạng video, đường dẫn internet vào các trang web của các công ty/tổ chức, soạn thảo thuyết trình PowerPoint.

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập

Điểm xếp loại bằng chữ cái A-B-C sẽ được ghi nhận vào cuối môn học. Học viên được coi là hoàn thành môn học nếu đạt số điểm trung bình các bài kiểm tra trên 70%.

Thang điểm quy chuẩn theo hệ điểm số 100 như sau:

 • A = 90 – 100
 • B = 80 – 89
 • C = 70 – 79
 • D = 60 – 69
 • F = 59 hoặc thấp hơn
Đăng ký tư vấn