Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Kiểm định tại Hoa kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc đánh giá kiểm định của một trường đại học được xem là bước quan trọng nhất để xác định chất lượng của chương trình học cũng như giá trị của tấm bằng tốt nghiệp.

Các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ được phân loại thành 4 loại kiểm định:

  1. Kiểm định vùng (regional accreditation),
  2. Kiểm định quốc gia theo tôn giáo (national faith-related accreditation)
  3. Kiểm định quốc gia theo nghề nghiệp (national career-related accreditation)
  4. Kiểm định chuyên ngành (programmatic accreditation).

Ngoại trừ kiểm định chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, các loại còn lại được xem là loại kiểm định phổ biến nhất. Loại kiểm định của trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của tấm bằng do trường cấp. Để xác định một trường thuộc loại kiểm định nào có thể nhìn vào tổ chức kiểm định trường đó để biết. Hoa Kỳ hiện có 6 tổ chức kiểm định vùng và một số các tổ chức kiểm định quốc gia được công nhận. Đây đều là các tổ chức độc lập, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) công nhận. CHEA là tổ chức kiểm định đại học, chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp tại Hoa kỳ.
Website của CHEA: http://www.chea.org

Để được các tổ chức kiểm định này công nhận, các trường phải trải qua sự đánh giá thường xuyên về nhiều mặt như giáo trình, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học.

 

Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC
1601 18th Street, N.W. Suite 2, Washington, D.C. 20009
www.deac.org

—–

CSU đã được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC. DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định cấp quốc gia và là thành viên của Hội đồng Công nhận Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA). Tất cả các chương trình của CSU tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam đều được DEAC trực tiếp kiểm định chất lượng. Đối với chương trình quốc tế của hệ thống các trường trực thuộc. chương trình Việt Nam là chương trình đầu tiên do DEAC trực tiếp kiểm định và công nhận.

Công nhận tại việt nam

Văn bằng của trường đại học Nam Columbia được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam công nhận

Theo quy định hiện hành, học viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo quốc tế bằng các hình thức du học, liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa… của các cơ sở đào tạo nước ngoài, sau khi nhận bằng tốt nghiệp – nếu có nguyện vọng công nhận văn bằng – đều phải thực hiện các Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư số 26 /2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học viên tham gia các chương trình đào tạo của trường Đại học Nam Columbia sau khi tốt nghiệp, nếu có nhu cầu công nhận văn bằng, sẽ được CITC hỗ trợ nộp hồ sơ cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD & ĐT).

Hồ sơ công nhận văn bằng bao gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận văn bằng;
  • bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm;
  • bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm của CSU;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL tối thiểu đạt 530 (PBT) | 71 (iBT) hoặc chứng chỉ IELTS tối thiểu đạt 6.5 hoặc Văn bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh (tốt nghiệp trước khi tham gia khóa học tại CSU).

 

Văn bằng sau khi được công nhận:

  • Sẽ là căn cứ xác nhận về trình độ đào tạo của người có văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.
  • Văn bản công nhận văn bằng có giá trị pháp lý để người có văn bằng sử dụng văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Danh sách các chương trình đào tạo với nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Đăng ký tư vấn