Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN
Học phí
ưu đãi39%

Khoá học MBA năm 2020

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ

Xem thêm
Học phí
ưu đãi30%

Khoá học BSBA năm 2020

Chương trình Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh
của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ

Xem thêm
Học phí
ưu đãi30%

Khoá học DBA

Chương trình đào tạo Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ.

Khóa học DBA đang cập nhật thông tin.

Đăng ký tư vấn