Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN
Học phí
ưu đãi 38%39%

Khoá học MBA năm 2022

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ tại Việt Nam.

Xem thêm
Học phí
ưu đãi 34%30%

Khoá học BSBA năm 2022

Chương trình Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh
của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ

Xem thêm
Học phí
ưu đãi

Khoá học Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Chương trình đào tạo Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (DBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế tư vấn, giới thiệu và hỗ trợ.

Đăng ký tư vấn