Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

Các sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh (BSBA) của CSU được trang bị các kiến thức về lý thuyết, chính sách, quy trình kinh doanh và được chuẩn bị để đảm nhận một vị trí có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài quy trình kinh doanh và quản lý cơ bản, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao dồi các kỹ năng trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, và nghệ thuật lãnh đạo.

Để đạt được các mục tiêu của chương trình, CSU đặt ra những kết quả học tập đối với sinh viên như sau:

01

Sinh viên sẽ có thể áp dụng việc ra quyết định quản lý thông qua sử dụng các biện pháp tốt nhất trong kinh doanh.

02

Sinh viên sẽ có thể giải thích các khái niệm kinh doanh, nguyên tắc và các chiến lược về tài chính.

03

Sinh viên sẽ có thể xem xét các tác động của toàn cầu hóa đến môi trường làm việc của họ.

04

Sinh viên sẽ có thể phân tích báo cáo tài chính.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh gồm có 10 chuyên ngành khác nhau nhằm mang đến cho sinh viên những kiến thức sâu hơn trong lĩnh vực mà họ quan tâm: Tổng hợp, Tài chính, Khách sạn và Du lịch, Quản trị Nguồn nhân lực, Công nghệ Thông tin, Quản trị Quôc tế, Quản trị học, Marketing, Quản trị Dự án và Quản trị Thể thao.

THỜI GIAN HỌC:

 • Trường Đại học Nam Columbia mong muốn sinh viên tích cực học tập chương trình với tiến độ thích hợp nhằm giúp cho họ hoàn thành các môn học. Nhà trường khuyến khích sinh viên nhập học các môn liên tục, tránh ngắt quãng để tốt nghiệp đúng thời gian dự kiến.
 • Với tổng số 40 môn học trong chương trình, sinh viên có thể lựa chọn nhập học từng môn học hoặc tối đa tới 3 môn cùng lúc; tuy nhiên, tất cả các môn học đã đăng ký phải được hoàn trong thời gian 10 tuần tính từ ngày lên môn.

 

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

 • Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ.
 • Sinh viên được hướng dẫn và trợ giúp tích cực trong quá trình sử dụng Anh ngữ học thuật để hoàn thành tốt môn học thông qua các lớp bổ túc Anh ngữ, hướng dẫn đọc, viết học thuật và chữa lỗi ngữ pháp, trình bày bởi các chuyên gia thuộc Trung tâm Trợ giúp Sinh viên Trường Đại học Nam Columbia.

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Sự linh hoạt trong học tập là điểm mạnh và làm cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia trở nên độc đáo. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường được thiết kế với phương thức học trực tuyến. Sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí.

 1. Giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên.
 2. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia so với các chương trình hiện có tại Việt Nam là công cụ hỗ trợ học trên hệ thống học tập qua mạng Internet. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường. Sinh viên cũng có thể sử dụng hệ thống học tập được thiết kế riềng để trao đổi kinh nghiệm học tập và liên lạc với các sinh viên quốc tế khác trên toàn thế giới.

Sinh viên Việt Nam nhập học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học theo yêu cầu sau:

 1. Hoàn tất mẫu đơn xin học do Trường Đại học Nam Columbia quy định;
 2. Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận;
 3. Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học;
 4. Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo Anh ngữ sau:
 • Điểm TOEFL tối thiểu đạt 500 (PBT) | 61 (iBT); hoặc
 • Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.0; hoặc
 • Các điều kiện khác về Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia được cập nhật tại đây

 

Chuyển đổi tín chỉ học tập:

 • Sinh viên đã hoặc đang theo học một chương trình cao đẳng/ đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 30 môn) vào chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia.
 • Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình cao đẳng/ đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi.
 • Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Trường Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên.
 • Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 40 môn học với tổng số 120 tín chỉ môn học.

Các môn học cần hoàn thành trong chương trình Cử nhân QTKD

Tín chỉ môn học

Môn học đại cương

Môn học chính

Môn học lựa chọn

Môn học chuyên ngành

36

36

36

12

Tổng số tín chỉ

120

 

Môn học Đại cương (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

36

AL 2000 Văn học Mỹ **

AL 2010 Văn học Mỹ II **

BBA 2401 – Nguyên lý Kinh tế vĩ mô

BBA 2501 – Nguyên lý Kinh tế vi mô

BIO 1100 – Sinh học không chuyên

EH 1010 – Luận Anh ngữ I

EH 1020 – Luận Anh ngữ II **

ES 1010 – Khoa học Địa cầu

HY 1010 – Văn minh Phương tây I

HY 1020 – Văn minh Phương tây II

MAT 1302 – Số học I

PSY 1010 – Tâm lý học tổng hợp

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học chính(bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

36

BBA 2010 – Giới thiệu về kinh doanh

BBA 2201 – Nguyên lý Kế toán

BBA 3201 – Nguyên lý Marketing

BBA 3210 – Luật Kinh doanh

BBA 3221 – Quản lý Bán hàng

BBA 3301 – Quản lý Tài chính

BBA 3551 – Quản trị các Hệ thống Thông tin

BBA 3651 – Nghệ thuật Lãnh đạo

BBA 4751 – Đạo đức Kinh doanh

BBA 4951 – Chiến lược và Chính sách Kinh doanh

BHR 3352 – Quản trị Nguồn nhân lực

BHR 4680 – Đào tạo và Phát triển

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học Lựa chọn (bắt buộc đối với mọi chuyên ngành)

36

BBA 3451 – Lý thuyết và Hành vi Tổ chức

BBA 3602 – Nguyên lý về Quản trị

BBA 3826 – Ra quyết định Quản lý

BBA 4201 – Các Định chế Tài chính

BBA 4653 – Thương mại Quốc tế

ITC 3001 – Cơ bản về máy tính cá nhân

SOC 1010 – Giới thiệu về Xã hội học

MAR 3211 – Hành vi Khách hàng

MAR 3271 – Quảng cáo

MAR 4610 – Marketing Chiến lược

PHL 1010 – Tư duy

SP 1010 – Giao tiếp Diễn thuyết

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành TỔNG HỢP

12

BBA 3626 – Tổng quan về Quản trị Dự án

BBA 4301 – Tài chính Quốc tế

BBA 4851 – Quản trị Sản xuất

BBA 4351 – Kinh tế học Quốc tế

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành TÀI CHÍNH

12

BBA 2301 – Nguyên lý Kế toán II**

BBA 4301 – Tài chính Quốc tế

BBA 4351 – Kinh tế học Quốc tế

BBA 4446 – Các hoạt động Luật pháp Quốc tế

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH

12

BHM 3010 – Giới thiệu về ngành Khách sạn

BHM 3020 – Giới thiệu về ngành Du lịch

BHM 3890 – Kế toán dành cho Khách sạn và Du lịch

BHM 4100 – Quản trị Trang thiết bị và Thiết kế trong ngành Khách sạn và Du lịch

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

12

BHR 3301 – Tiền công và Phúc lợi

BHR 3551 – Các quan hệ và Phát triển Nhân sự

BHR 3565 – Luật Tuyển dụng

BHR 4601 – Tổ chức Nhân viên

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

12

ITC 3450 – Giới thiệu về Giao tiếp Dữ liệu

ITC 4010 – Phân tích và Thiết kế Hệ thống

ITC 4150 – Thiết kế và Thực thi Cơ sở dữ liệu

ITC 4310 – Phát triển và Thiết kế Web

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ QUỐC TẾ

12

BBA 2551 – Quản trị Liên văn hóa

BBA 4301 – Tài chính Quốc tế

BBA 4351 – Kinh tế học Quôc tế

BBA 4446 – Các hoạt động Luật pháp Quốc tế

3

3

3

3

 

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ HỌC

12

BBA 2026 – Truyền thông Tổ chức

BBA 4126 – Lập kế hoạch Dự án

BHR 4601 – Tổ chức Nhân viên

BBA 4851 – Quản trị Sản xuất

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành MARKETING

12

BHR 3565 – Luật Tuyển dụng

MAR 2251 – Các nguyên lý Marketing Internet

MAR 4610 – Marketing Chiến lược

MAR 4625 – Marketing Trực tiếp

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ DỰ ÁN

12

BBA 2026 – Truyền thông Tổ chức

BBA 4126 – Lập kế hoạch Dự án

BBA 4226 – Quản trị Rủi ro

BBA 4326 – Quản trị Hợp đồng và Thu mua

3

3

3

3

Môn học chuyên ngành QUẢN TRỊ THỂ THAO

12

BSM 2801 – Marketing Thể thao

BSM 4101 – Quản trị Thể thao

BSM 4201 – Tài chính Thể thao

BSM 4301 – Quản trị Rủi ro và Trách nhiệm Pháp lý Thể thao

3

3

3

3

Lưu ý: ** Các môn học có yêu cầu điều kiện tiên quyết trước khi học

Đăng ký môn học

Thông thường sinh viên sẽ học từng môn học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Tuy nhiên, để hoàn thành chương trình học nhanh hơn, sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

 • Đã hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ môn học (tương đương 4 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
 • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
 • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
 • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

 • Ngày bắt đầu học (Start Date)
 • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
 • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

 

Trường Đại học Nam Columbia áp dụng chấm điểm số (thang điểm 100), chữ số và điểm xếp loại học tập theo tín chỉ (tối đa 4.0) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Môn học bậc Cử nhân được coi là hoàn thành nếu điểm trung bình các bài tập đạt từ 60/100 trở lên (điểm D). Tuy nhiên, để duy trì tình trạng nhập học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, sinh viên luôn phải đạt tối thiểu điểm Trung bình tích lũy (GPA) là 2.0

 

Điểm số và chữ số

Xếp loại học tập theo tín chỉ

A

90 – 100

4.00 điểm chất lượng

B

80 – 89

3.00 điểm chất lượng

C

70 – 79

2.00 điểm chất lượng

D

60 – 69

1.00 điểm chất lượng

F

59 – 0

0.00 điểm chất lượng

W

Rút khỏi môn học

0.00 điểm chất lượng

I

Chưa hoàn thành

0.00 điểm chất lượng

IP

Đang học

0.00 điểm chất lượng

R

Học lại

0.00 điểm chất lượng

DP

Bỏ môn

0.00 điểm chất lượng

DC *

Rời khỏi trường

0.00 điểm chất lượng

* Không phản ánh trong bảng điểm của Trường

 

Hình thức đánh giá đối với mỗi môn học

Trường Đại học Nam Columbia áp dụng đa dạng các bài tập và kiểm tra môn học nhằm đánh giá tổng thể và chi tiết các kiến thức sinh viên tiếp thu trong mỗi môn học.

Các loại bài kiểm tra bao gồm: lựa chọn câu hỏi đúng, trả lời câu hỏi ngắn theo nội dung lý thuyết, bài viết theo chủ đề, dự án môn học, bài tập học thuật, thiết kế bài thuyết trình và bài kiểm tra hết môn.

Trường Đại học Nam Columbia bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật phương pháp đánh giá và cho điểm tuỳ thuộc mỗi môn học. Cơ chế chấm điểm theo từng bài tập, bài kiểm tra cụ thể sẽ được thông tin cho sinh viên trong Đề cương môn học trước mỗi kỳ học.

 

Tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh sẽ phải hoàn thành đầy đủ 120 tín chỉ môn học ở mức đạt (bằng hoặc cao hơn điểm D) và có tối thiểu 30 tín chỉ học (10 môn) tại Trường Đại học Nam Columbia (nếu được chuyển đổi điểm).

Tuy điểm D được coi là điểm đạt nhưng sinh viên có thể phải học lại một môn bị điểm D nếu điểm này là nguyên nhân của mức điểm Trung bình tích luỹ thấp hơn 2.0

Sinh viên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường trước khi được công nhận tốt nghiệp.

Trường Đại học Nam Columbia sẽ cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho sinh viên sau khi đã thẩm tra lại kết quả học tập và nghĩa vụ tài chính của sinh viên.

Quá trình in bằng và bảng điểm sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 60 ngày kế từ ngày nhận được Đơn xin tốt nghiệp của sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh đạt thành tích cao có thể được công nhận Danh hiệu tốt nghiệp (ghi trên bằng và bảng điểm).

 • Cum laude: điểm Trung bình tích lũy đạt từ 3.5 đến 3.79
 • Magna cum laude: điểm Trung bình tích lũy đạt từ 3.8 đến 3.99
 • Summa cum laude: điểm Trung bình tích lũy đạt 4.0

Sinh viên tốt nghiệp với danh hiệu phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

 • Không có điểm môn học nào thấp hơn “C”
 • Không vi phạm chính sách liêm chính học tập
 • Không học lại bất kfy môn học nào tại Trường do điểm kém

Sinh viên có thể đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp hàng năm được tổ chức tại Orange Beach, bang Alabama, Hoa Kỳ do nhà trường tổ chức. Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo vào đầu năm gửi tới mỗi sinh viên và được công khai trên trang web chính của trường. Sinh viên có thể mời thêm người nhân và bạn bè tham dự buổi lễ này. Trường Đại học Nam Columbia sẽ gửi thư mời tới sinh viên và người thân để giúp cho việc xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ.

Trường Đại học Nam Columbia cũng phối hợp với đại diện tại Việt Nam là Hội Khuyến học tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp trong nước dành riềng cho các sinh viên chưa có điều kiện tham dự tại Hoa Kỳ. Thông tin về buổi lễ tốt nghiệp tại Việt Nam sẽ được thông báo rộng rãi đến mọi sinh viên của chương trình.

Đăng ký tư vấn