Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh

Các sinh viên tốt nghiệp bằng Cử nhân Khoa học Quản trị Kinh doanh (BSBA) của CSU được trang bị các kiến thức về lý thuyết, chính sách, quy trình kinh doanh và được chuẩn bị để đảm nhận một vị trí có trách nhiệm trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài quy trình kinh doanh và quản lý cơ bản, sinh viên tốt nghiệp sẽ được trao dồi các kỹ năng trong việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, và nghệ thuật lãnh đạo.

Để đạt được các mục tiêu của chương trình, CSU đặt ra những kết quả học tập đối với sinh viên như sau:

01

Sinh viên sẽ có thể áp dụng việc ra quyết định quản lý thông qua sử dụng các biện pháp tốt nhất trong kinh doanh.

02

Sinh viên sẽ có thể giải thích các khái niệm kinh doanh, nguyên tắc và các chiến lược về tài chính.

03

Sinh viên sẽ có thể xem xét các tác động của toàn cầu hóa đến môi trường làm việc của họ.

04

Sinh viên sẽ có thể phân tích báo cáo tài chính.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh gồm có 10 chuyên ngành khác nhau nhằm mang đến cho sinh viên những kiến thức sâu hơn trong lĩnh vực mà họ quan tâm: Tổng hợp, Tài chính, Khách sạn và Du lịch, Quản trị Nguồn nhân lực, Công nghệ Thông tin, Quản trị Quôc tế, Quản trị học, Marketing, Quản trị Dự án và Quản trị Thể thao.

THỜI GIAN HỌC:

 • Trường Đại học Nam Columbia mong muốn sinh viên tích cực học tập chương trình với tiến độ thích hợp nhằm giúp cho họ hoàn thành các môn học. Nhà trường khuyến khích sinh viên nhập học các môn liên tục, tránh ngắt quãng để tốt nghiệp đúng thời gian dự kiến.
 • Với tổng số 40 môn học trong chương trình, sinh viên có thể lựa chọn nhập học từng môn học hoặc tối đa tới 3 môn cùng lúc; tuy nhiên, tất cả các môn học đã đăng ký phải được hoàn trong thời gian 10 tuần tính từ ngày lên môn.

 

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

 • Là chương trình nguyên gốc của Trường tại Hoa Kỳ, đồng thời theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngôn ngữ sử dụng trong hoạt động giảng dạy và học tập các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là Anh ngữ.
 • Sinh viên được hướng dẫn và trợ giúp tích cực trong quá trình sử dụng Anh ngữ học thuật để hoàn thành tốt môn học thông qua các lớp bổ túc Anh ngữ, hướng dẫn đọc, viết học thuật và chữa lỗi ngữ pháp, trình bày bởi các chuyên gia thuộc Trung tâm Trợ giúp Sinh viên Trường Đại học Nam Columbia.

 

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP

Sự linh hoạt trong học tập là điểm mạnh và làm cho các chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia trở nên độc đáo. Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường được thiết kế với phương thức học trực tuyến. Sinh viên có thể đẩy nhanh tiến độ học tập và kết thúc sớm môn học sau 4 tuần hoặc kéo dài môn học tối đa 18 tuần bằng cách xin gia hạn môn học có đóng phí.

 1. Giảng viên tại Hoa Kỳ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá kết quả môn học của từng học viên.
 2. Điểm nổi bật của chương trình đào tạo của Trường Đại học Nam Columbia so với các chương trình hiện có tại Việt Nam là công cụ hỗ trợ học trên hệ thống học tập qua mạng Internet. Sinh viên có thể đặt các câu hỏi hoặc thắc mắc để các giảng viên của Trường giải đáp hoặc truy cập các tài liệu cung cấp trên mạng và thư viện điện tử của Trường. Sinh viên cũng có thể sử dụng hệ thống học tập được thiết kế riềng để trao đổi kinh nghiệm học tập và liên lạc với các sinh viên quốc tế khác trên toàn thế giới.

Sinh viên Việt Nam nhập học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia phải đáp ứng các điều kiện nhập học theo yêu cầu sau:

 1. Hoàn tất mẫu đơn xin học do Trường Đại học Nam Columbia quy định;
 2. Có bằng cử nhân đại học được cấp bởi một cơ sở đào tạo được công nhận;
 3. Nộp bảng điểm chính thức ở cấp học đại học;
 4. Đáp ứng một trong các điều kiện về mức độ thông thạo Anh ngữ sau:
 • Điểm TOEFL tối thiểu đạt 500 (PBT) | 61 (iBT); hoặc
 • Điểm IELTS tối thiểu đạt 6.0; hoặc
 • Các điều kiện khác về Anh ngữ theo yêu cầu của Trường Đại học Nam Columbia được cập nhật tại đây

 

Chuyển đổi tín chỉ học tập:

 • Sinh viên đã hoặc đang theo học một chương trình cao đẳng/ đại học được công nhận có thể chuyển đổi điểm thích hợp (tối đa 30 môn) vào chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia.
 • Sinh viên phải xuất trình bảng điểm gốc chương trình cao đẳng/ đại học để được đánh giá chính xác số lượng môn học chuyển đổi.
 • Số môn học/ tín chỉ cần hoàn thành tại Trường Đại học Nam Columbia, sau khi trừ khi số môn được chuyển đổi, sẽ được liệt kê chính xác trong bản Đánh giá nhập học của Trường gửi đến cho sinh viên.
 • Học phí chương trình sẽ được khấu trừ tương ứng với số lượng môn học được chuyển đổi vào chương trình.

Để tốt nghiệp chương trình và được cấp bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Nam Columbia, sinh viên phải hoàn thành 40 môn học với tổng số 120 tín chỉ môn học.

GENERAL EDUCATION- 30 semester hours

30

BIO 1100 Non-Majors Biology

BIO 1302 Ecology and the Environment

EH 1010  English Composition I

EH 1020  English Composition II

HIS 1305 Western Civilization I

MAT 1301 Liberal Arts Math

PSY 1010 General Psychology

PHI 2302 Contemporary Ethics

PHI 1301 Critical Thinking

SOC 1301 – Introduction to Sociology

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

MAJOR COURSES – 51 semester hours

51

ACC 3301 Managerial Accounting

BBA 2010 Introduction to Business

BBA 2026 Organizational Communication

BBA 2201 Principles of Accounting I

BBA 2301 Principles of Accounting II

BBA 2401 Principles of Macroeconomics

BBA 2501 Principles of Microeconomics

BBA 3210 Business Law

BBA 3602 Principles of Management

BBA 3651 Leadership

BBA 4751 Business Ethics

BHR 3352 Human Resource Management

BUS 2303 Professionalism in the Workplace

BUS 4302 Business Policy & Strategy

FIN 3301 Financial Management

ITC 3303 Information Systems Management

MKT 3301 Principles of Marketing

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ELECTIVE – 27 semester hours

27

BBA 2551 Intercultural Management

BBA 3221 Sales Management

BBA 3451 Organizational Theory and Behavior

BBA 4226 Risk Management

BBA 4351 International Economics

BHR 3565 Employment Law

ITC 3304 Introduction to E-Commerce

LDR 4302 Communication Skills for Leaders

MGT 3304 Project Management Overview

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours General

27

BBA 3826 Managerial Decision Making

BBA 4653 International Trade

BBA 4851 Production Management

MGT 4302 International Management

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Finance

27

BBA 4446 International Legal Operations

BBA 4653 International Trade

FIN 4301 Financial Institutions

FIN 4302 International Finance

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Human Resource Management

27

BHR 3301 Compensation and Benefits

BHR 4350 Collective Bargaining

BHR 4601 Staffing Organizations

BHR 4680 Training and Development

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours International Management

27

FIN 4302 International Finance

MGT 4302 International Management

BHR 4501 International Human Resource Management

BBA 4653 International Trade

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Marketing

27

MAR 3211 Consumer Behavior

MAR 3231 Marketing Research

MAR 3271 Advertising

MKT 3302 Internet Marketing Principles

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Sport Management

27

BSM 3801 Sport Marketing

BSM 4001 Sport Facilities

BSM 4101 Sport Administration

SOC 3301 Sociology of Sport

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Hospitality and Tourism

27

BHM 3020 Introduction to Tourism

BHM 4100 Facilities Management and Design in Hospitality and Tourism

BHM 4300 Legal Aspects of Hospitality and Tourism

HPT 3301 Introduction to Hospitality

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Information Technology

27

ITC 4150 Database Design and Implementation

ITC 4210 Programming Concepts and Problem Solving

ITC 4301 Systems Analysis and Design

ITC 4310 Web Design and Development

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Management

27

BBA 3826 Managerial Decision Making

BBA 4126 Project Planning

MGT 4302 International Management

BBA 4851 Production Management

3

3

3

3

CONCENTRATION – 12 semester hours Project Management

27

BBA 3826 Managerial Decision Making

BBA 4126 Project Planning

BBA 4326 Procurement and Contract Management

MGT 3302 Introduction to Project Management

3

3

3

3

Lưu ý: ** Các môn học có yêu cầu điều kiện tiên quyết trước khi học

Đăng ký môn học

Thông thường sinh viên sẽ học từng môn học. Sau khi kết thúc môn học đã đăng ký, nếu đạt yêu cầu, sinh viên sẽ tiếp tục đăng ký môn học tiếp theo. Quá trình này được tiếp tục cho đến hết chương trình.

Tuy nhiên, để hoàn thành chương trình học nhanh hơn, sinh viên có thể đăng ký cùng lúc tối đa là 3 môn học nếu thỏa mãn các điều kiện học tập sau:

 • Đã hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ môn học (tương đương 4 môn) trong chương trình học hiện tại của Trường Đại học Nam Columbia;
 • Có điểm Trung bình tích lũy tối thiểu 3.0;
 • Duy trì một quá trình học tập hợp lý;
 • Đọc và hiểu các chính sách về việc thử thách học tập, tạm dừng và buộc thôi học của Trường.

Nếu sinh viên đăng ký nhiều hơn 1 môn học cùng một lúc, thời lượng các môn học cũng sẽ không thay đổi. Có nghĩa là sinh viên vẫn phải học tập, nộp bài, làm bài kiểm tra trong 10 tuần cho tất cả các môn học đã đăng ký. Chính vì vậy, sinh viên cần cân nhắc số lượng môn học khi đăng ký.

Việc đăng ký môn học phải được tiến hành 10 ngày trước ngày bắt đầu môn học. Mỗi môn học đều quy định rõ:

 • Ngày bắt đầu học (Start Date)
 • Ngày nộp bài tập/bài kiểm tra (Submission Date)
 • Ngày kết thúc môn học (End Date)

Sinh viên có thể yêu cầu gia hạn thêm thời gian và đóng lệ phí thích hợp để hoàn thành môn học ngoài thời gian cho phép.

 

Trường Đại học Nam Columbia áp dụng chấm điểm số (thang điểm 100), chữ số và điểm xếp loại học tập theo tín chỉ (tối đa 4.0) để đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Môn học bậc Cử nhân được coi là hoàn thành nếu điểm trung bình các bài tập đạt từ 60/100 trở lên (điểm D). Tuy nhiên, để duy trì tình trạng nhập học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh, sinh viên luôn phải đạt tối thiểu điểm Trung bình tích lũy (GPA) là 2.0

 

Điểm số và chữ số

Xếp loại học tập theo tín chỉ

A

90 – 100

4.00 điểm chất lượng

B

80 – 89

3.00 điểm chất lượng

C

70 – 79

2.00 điểm chất lượng

D

60 – 69

1.00 điểm chất lượng

F

59 – 0

0.00 điểm chất lượng

W

Rút khỏi môn học

0.00 điểm chất lượng

I

Chưa hoàn thành

0.00 điểm chất lượng

IP

Đang học

0.00 điểm chất lượng

R

Học lại

0.00 điểm chất lượng

DP

Bỏ môn

0.00 điểm chất lượng

DC *

Rời khỏi trường

0.00 điểm chất lượng

* Không phản ánh trong bảng điểm của Trường

 

Hình thức đánh giá đối với mỗi môn học

Trường Đại học Nam Columbia áp dụng đa dạng các bài tập và kiểm tra môn học nhằm đánh giá tổng thể và chi tiết các kiến thức sinh viên tiếp thu trong mỗi môn học.

Các loại bài kiểm tra bao gồm: lựa chọn câu hỏi đúng, trả lời câu hỏi ngắn theo nội dung lý thuyết, bài viết theo chủ đề, dự án môn học, bài tập học thuật, thiết kế bài thuyết trình và bài kiểm tra hết môn.

Trường Đại học Nam Columbia bảo lưu quyền thay đổi và cập nhật phương pháp đánh giá và cho điểm tuỳ thuộc mỗi môn học. Cơ chế chấm điểm theo từng bài tập, bài kiểm tra cụ thể sẽ được thông tin cho sinh viên trong Đề cương môn học trước mỗi kỳ học.

 

Tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh sẽ phải hoàn thành đầy đủ 120 tín chỉ môn học ở mức đạt (bằng hoặc cao hơn điểm D) và có tối thiểu 30 tín chỉ học (10 môn) tại Trường Đại học Nam Columbia (nếu được chuyển đổi điểm).

Tuy điểm D được coi là điểm đạt nhưng sinh viên có thể phải học lại một môn bị điểm D nếu điểm này là nguyên nhân của mức điểm Trung bình tích luỹ thấp hơn 2.0

Sinh viên phải hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Trường trước khi được công nhận tốt nghiệp.

Trường Đại học Nam Columbia sẽ cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho sinh viên sau khi đã thẩm tra lại kết quả học tập và nghĩa vụ tài chính của sinh viên.

Quá trình in bằng và bảng điểm sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 60 ngày kế từ ngày nhận được Đơn xin tốt nghiệp của sinh viên.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh đạt thành tích cao có thể được công nhận Danh hiệu tốt nghiệp (ghi trên bằng và bảng điểm).

 • Cum laude: điểm Trung bình tích lũy đạt từ 3.5 đến 3.79
 • Magna cum laude: điểm Trung bình tích lũy đạt từ 3.8 đến 3.99
 • Summa cum laude: điểm Trung bình tích lũy đạt 4.0

Sinh viên tốt nghiệp với danh hiệu phải đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

 • Không có điểm môn học nào thấp hơn “C”
 • Không vi phạm chính sách liêm chính học tập
 • Không học lại bất kfy môn học nào tại Trường do điểm kém

Sinh viên có thể đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp hàng năm được tổ chức tại Orange Beach, bang Alabama, Hoa Kỳ do nhà trường tổ chức. Kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp sẽ được thông báo vào đầu năm gửi tới mỗi sinh viên và được công khai trên trang web chính của trường. Sinh viên có thể mời thêm người nhân và bạn bè tham dự buổi lễ này. Trường Đại học Nam Columbia sẽ gửi thư mời tới sinh viên và người thân để giúp cho việc xin thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ.

Trường Đại học Nam Columbia cũng phối hợp với đại diện tại Việt Nam là Hội Khuyến học tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp trong nước dành riềng cho các sinh viên chưa có điều kiện tham dự tại Hoa Kỳ. Thông tin về buổi lễ tốt nghiệp tại Việt Nam sẽ được thông báo rộng rãi đến mọi sinh viên của chương trình.

Đăng ký tư vấn