Viện xúc tiến Phát triển giáo dục – IPED

Viện xúc tiến Phát triển giáo dục – IPED
(Institute of Promotion of Education Development)

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Viện chịu sự chỉ đạo và thực hiện mọi quy định của Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, chấp hành các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Viện.
Mục tiêu của Viện là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, viễn thông trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyển sinh, đào tạo và học tập, hỗ trợ kết nối, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục  là đại diện ủy quyền của CSU có nhiệm vụ duy trì thông tin liên lạc, hỗ trợ Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) triển khai chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ QTKD của CSU tại Việt Nam.

Trụ sở chính tại Hà Nội: 
Số 68 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3775.7221
Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 
Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp.HCM 
Điện thoại: (028) 3911.8889
xem thêm