Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Kỳ 3/2018

Môn học:

MBA 5652 Research Methods

MBA 6151 Operation Research

 

Ngày bắt đầu môn học: 08/10/2018

Giáo sư phụ trách môn học:

 • Dr. Todd Senft (MBA 5652)
 • Dr. Bob Goldwassor (MBA 6151)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 30/12/2018

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • Dr. Dao Ngoc Tien (MBA 5652) – Hà Nội
 • Dr. Nguyen The Anh (MBA 6151) – Hà Nội
 • Dr. Phạm Kim Anh (MBA 5652) – Tp.HCM
 • MBA. Nguyen Khac Dy (MBA 5652) – Tp.HCM
 • MBA. Tran Thi Bich Nhung (MBA 6151) – Tp.HCM
 • MBA. Nguyen Nhu Tung (MBA 6151) – Tp.HCM
 • Lưu ý:
  Học viên học các môn LifePace (trực tuyến) xin liên hệ văn phòng để biết lịch học cụ thể
  Học viên học các môn có trợ giảng xin tải lịch học tại đây.

 

TẢI LỊCH HỌC

Đăng ký tư vấn