Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Kỳ 2/2019

Môn học:

MBA 6301 Business Ethics

MBA 5101 Strategic Management & Business Policy

 

Ngày bắt đầu môn học: 14/05/2019

Giáo sư phụ trách môn học:

 • Dr. Clay Owen (MBA 6301)
 • Dr. Todd Senft (MBA 5101)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 07/07/2019

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • Mr. Nguyen Quoc Hai (MBA 6301) – Hà Nội
 • Dr. Nguyen Van Minh (MBA 5101) – Hà Nội
 • MBA. Hoang Thanh Linh (MBA 6301) – Tp.HCM
 • MBA. Nguyen Khac Dy (MBA 6301) – Tp.HCM
 • Dr. Nguyen Van Thuy (MBA 5101) – Tp.HCM
 • MBA. Tran Thi Bich Nhung (MBA 5101) – Tp.HCM
 • Lưu ý:
  Học viên học các môn LifePace (trực tuyến) xin liên hệ văn phòng để biết lịch học cụ thể
  Học viên học các môn có trợ giảng xin tải lịch học tại đây.

 

TẢI LỊCH HỌC

Đăng ký tư vấn