Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên csu việt nam

TERM 1/2018

Môn học:

MHR 6451 Human Resource Mgt Methods

MBA 6001 Organizational Research & Theory

 

Ngày bắt đầu môn học: 26/03/2018

Giáo sư mỹ phụ trách môn học:

  • TS. Abdulhamid Sukar (MBA 6001)
  • TS. Erica Gamble (MBA 6451)

Ngày kết thúc môn học: 17/06/2018

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

  • TS. Le Thai Phong MBA 6001 (Hà Nội)
  • Thạc sĩ Duong Thi Hoai Nhung MHR 6451(Hà Nội)
  • TS. Bui Phi Hung MBA 6001(Tp. Hcm)
  • Thạc sĩ Tran Quoc Hung MBA 6001(Tp. Hcm)
  • TS. Bui Quang Tin MHR 6451 (Tp. Hcm)
  • TS. Tran Duc Tuan MHR 6451 (Tp. Hcm)

 

Đăng ký tư vấn