Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Kỳ 2/2018

Môn học:

MBA 6601 International Business

MBA 5501 Advanced Marketing

 

Ngày bắt đầu môn học: 02/07/2018

Giáo sư phụ trách môn học:

 • TS. Charles Brewton (MBA 6601)
 • TS. Jon Crispin (MBA 5501)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 23/09/2018

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • TS. Từ Thùy Anh (MBA 6601) – Hà Nội
 • TS. Trần Thu Trang (MBA 5501) – Hà Nội
 • TS. Hồ Nhựt Quang (MBA 6601) – Tp.HCM
 • TS. Phạm Tấn Anh (MBA 6601) – Tp.HCM
 • ThS. Vũ Thế Dự (MBA 5501) – Tp.HCM
 • ThS. Trần Quốc Hùng (MBA 5501) – Tp.HCM
 • Lưu ý:
  Học viên học các môn LifePace (trực tuyến) xin liên hệ văn phòng để biết lịch học cụ thể
  Học viên học các môn có trợ giảng xin tải lịch học tại đây.

 

TẢI LỊCH HỌC

Đăng ký tư vấn