Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Môn học hiện tại Kỳ 4/2022

Môn học 1: MBA 6601 – Kinh doanh Quốc tế

Môn học 2: LDR 6302 – Vấn đề hiện tại trong nghệ thuật lãnh đạo

 

Ngày bắt đầu môn học: 24/10/2022

Giáo sư phụ trách môn học:

 • Dr. Michael Ricco – MBA 6601
 • Dr. Bari Courts – LDR 6302

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 15/01/2023

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • PGS.TS. Phan Thị Thu Hiền – MBA 6601 – Hà Nội
 • Dr. Pham Tan Anh – MBA 6601 – Tp.HCM
 • Dr. Nguyen Quynh Huong – MBA 6601 – Tp.HCM
 • PGS.TS. Lê Thái Phong – LDR 6302 – Hà Nội
 • Dr. Alang Tho – LDR 6302 – TP. HCM
 • Dr. Pham Kim Anh – LDR 6302 – TP. HCM
 • Lưu ý:
  Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.

 

Đăng ký tư vấn