Hanoi Email

huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Ho Chi Minh City Email

huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Our Vietnam Students

Columbia Southern University is proud to be one of institutions where educates and develops administrative skills for Vietnamese talent businessmen
 

Với quá trình phát triển 15 năm tại Việt Nam, trong số hàng ngàn học viên tham dự và tốt nghiệp chương trình, đã có không ít những học viên thành công và tiếp tục thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình, trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Success of an individual is the result of long and enduring efforts combined with innate qualities. Besides, knowledge and critical thinkings gained in educational duration at school contribute much to the success.
ONLINE REGISTRATION