Study Schedule at CSU Vietnam

Current Courses in Term 2 /2022 

Môn học 1: FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp
Môn học 2: ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

Ngày bắt đầu môn học: 25/04/2022
Ngày kết thúc môn học: 17/07/2022

Giáo sư phụ trách môn học:
• TS. Arlene Goodman (ACC 5301)
• TS. Andrew Borg (FIN 6301)

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

  • TS. Giảng viên cao cấp Phạm Thị Thủy (ACC 5301) – Hà Nội
  • TS. Lê Tuấn Bách (ACC 5301) – Tp.HCM
  • Cô Lê Thị Thu (ACC 5301) – Tp.HCM
  • TS. Hồ Hồng Hải (FIN 6301) – Hà Nội
  • TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn (FIN 6301) – TP. HCM
  • TS. Nguyễn Mạnh Hiệp (FIN 6301) – TP. HCM

Lưu ý:
Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.