Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Kiểm định

Đại học Nam Columbia (CSU) đã được kiểm định chất lượng bởi Ủy ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC (Hoa Kỳ). Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại DEAC là cơ quan kiểm định cấp quốc gia (nationally recognized accrediting agency). DEAC là thành viên của Hội đồng Kiểm định Đại học – CHEA, cơ quan chứng nhận các tổ chức kiểm định giáo dục hợp pháp tại Hoa Kỳ. Trường Đại học Nam Columbia – CSU thuộc tập đoàn giáo dục Columbia Southern Education Group (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao Đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. CSU được kiểm định bởi Ủy ban Kiểm định chất lượng Giáo dục Từ xa (DEAC). Đây là những tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học – The Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Tại Việt Nam Chương trình của CSU đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam cấp phép và công nhận văn bằng.

Đại học Nam Columbia (CSU) đã được kiểm định chất lượng bởi Ủy ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC (Hoa Kỳ). Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại DEAC là cơ quan kiểm định cấp quốc gia (nationally recognized accrediting agency). DEAC là thành viên của Hội đồng Kiểm định Đại học – CHEA, cơ quan chứng nhận các tổ chức kiểm định giáo dục hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trường Đại học Nam Columbia – CSU thuộc tập đoàn giáo dục Columbia Southern Education Group (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao Đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sĩ và Tiến sĩ. CSU được kiểm định bởi Ủy ban Kiểm định chất lượng Giáo dục Từ xa (DEAC). Đây là những tổ chức kiểm định uy tín hàng đầu Hoa Kỳ và là thành viên của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học – The Council for Higher Education Accreditation (CHEA). Tại Việt Nam Chương trình của CSU đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam cấp phép và công nhận văn bằng.

Đăng ký tư vấn