HỌC BỔNG ĐẠI HỌC NAM COLUMBIA

Học bổng 2022

Với mục tiêu khuyến khích và hỗ trợ sinh viên tham gia khóa học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA),
hàng năm Đại học Nam Columbia kết hợp với Hội Khuyến học Việt Nam sẽ trao các suất học bổng đặc biệt
dành cho những sinh viên xuất sắc.

CHI TIẾT HỌC BỔNG:

Gồm 3 suất học bổng:

  • Một (01) suất trị giá 2.000 đô-la Mỹ
  • Hai (02) suất trị giá 1.000 đô-la Mỹ

ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG:

  • Sinh viên Việt Nam đăng ký nhập học chương trình MBA năm 2023
  • Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhập học theo quy định (yêu cầu về hồ sơ nhập học, hoàn thành học phí 2 kỳ đầy đủ và đúng hạn);
  • Có kết quả bài thi tiếng Anh xuất sắc nhất (Thời gian dự kiến thi: tháng 12/2023)

ĐĂNG KÝ

  • Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng 2023 của Trường, xin mời đăng ký với bộ phận hành chính của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế – Hội Khuyến học Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2023.
  • Hội đồng học bổng của Trường sẽ căn cứ vào kết quả bài thi học bổng để trao học bổng cho những sinh viên có kết quả cao nhất. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi scholarships@columbiasouthern.edu.vn hoặc gọi số 024.37757227 – 028.3910-6350.