Những cuốn sách MBA cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc

Những cuốn sách MBA (Master of Business Administration) rất hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực quản trị kinh doanh. Dưới đây là danh sách một số cuốn sách nổi bật:

1. “The Personal MBA: Master the Art of Business” của Josh Kaufman

Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn toàn diện về tất cả các khía cạnh quan trọng của kinh doanh mà bạn có thể học được trong một chương trình MBA truyền thống.

The Personal MBA

2. “Blue Ocean Strategy” của W. Chan Kim và Renée Mauborgne

Cuốn sách này giới thiệu một phương pháp tạo ra không gian thị trường mới và làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết, rất hữu ích cho việc phát triển chiến lược kinh doanh.

Blue Ocean Strategy

3. “Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don’t” của Jim Collins

Cuốn sách này nghiên cứu những yếu tố nào giúp một công ty bình thường trở thành một công ty vĩ đại, dựa trên nhiều năm nghiên cứu và phân tích.

Good to Great

4. “Thinking, Fast and Slow” của Daniel Kahneman

Mặc dù không phải là sách chuyên ngành MBA, cuốn sách này cung cấp những hiểu biết sâu sắc về tâm lý học và cách chúng ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh.

Thinking, Fast and Slow

5. “The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses” của Eric Ries

Cuốn sách này giới thiệu phương pháp khởi nghiệp Lean, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu rủi ro.

The Lean Startup

6. “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors” của Michael E. Porter

Cuốn sách này là một tác phẩm kinh điển về chiến lược cạnh tranh, cung cấp các mô hình và khung phân tích để đánh giá các ngành công nghiệp và đối thủ cạnh tranh.

Competitive Strategy của Michael E. Porter

7. “Financial Intelligence: A Manager’s Guide to Knowing What the Numbers Really Mean” của Karen Berman và Joe Knight

Cuốn sách này giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về các con số tài chính và cách chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Financial Intelligence của Karen Berman và Joe Knight

Những cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc về các khái niệm, chiến lược và kỹ năng cần thiết trong quản lý kinh doanh, giúp bạn nắm bắt kiến thức MBA một cách hiệu quả.


Chat tư vấn

Chuyên ngành MBA

Đăng ký tư vấn