Phương pháp nghiên cứu tài liệu MBA

Trong lĩnh vực kinh doanh, phương pháp nghiên cứu tài liệu cũng được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến quản lý, chiến lược và kinh doanh. Tuy nhiên, các nghiên cứu tài liệu trong lĩnh vực này thường có tính ứng dụng cao và được thực hiện bởi những người có chuyên môn cao hơn, như các sinh viên MBA.

1. Xác định vấn đề nghiên cứu

Trong nghiên cứu tài liệu của các sinh viên MBA, việc xác định vấn đề nghiên cứu cũng rất quan trọng. Các sinh viên thường được yêu cầu phải chọn đề tài nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực kinh doanh mà họ đang theo học hoặc làm việc.

Để xác định được vấn đề nghiên cứu, các sinh viên thường phải nghiên cứu kỹ về các lĩnh vực này và đưa ra những câu hỏi nghiên cứu phù hợp. Ngoài ra, các sinh viên cũng cần phải có khả năng đưa ra giả thuyết ban đầu để làm cơ sở cho quá trình nghiên cứu.

2. Thu thập tài liệu

Các sinh viên MBA thường có nhiều nguồn tài liệu để thu thập thông tin cho nghiên cứu của mình, từ các sách và bài báo khoa học đến các báo cáo và tài liệu thống kê từ các tổ chức và doanh nghiệp. Thông thường, các sinh viên cũng có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu trực tuyến để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu của mình.

Việc lựa chọn các tài liệu phù hợp và đáng tin cậy cũng rất quan trọng trong nghiên cứu tài liệu MBA. Các sinh viên cần phải xác định rõ các tiêu chí để lựa chọn tài liệu, đảm bảo tính đầy đủ và đáng tin cậy của thông tin thu thập được.

3. Phân tích dữ liệu

Quá trình phân tích dữ liệu trong nghiên cứu tài liệu MBA cũng tương tự như trong các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt là các sinh viên thường áp dụng những công cụ và phương pháp phân tích đặc biệt cho lĩnh vực kinh doanh như SWOT, PESTEL, Porter’s Five Forces, v.v.

Ngoài ra, việc so sánh và đối chiếu tài liệu cũng rất quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu. Các sinh viên cần phải tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa các tài liệu để đưa ra những kết luận và giải thích cho vấn đề nghiên cứu.

4. Đánh giá và tổng hợp kết quả

Sau khi đã phân tích dữ liệu, các sinh viên MBA cũng cần phải đánh giá và tổng hợp kết quả nhằm có được một cái nhìn tổng quan về đề tài nghiên cứu. Việc này cũng đòi hỏi các sinh viên có khả năng suy luận và đưa ra những kết luận chính xác và có tính khoa học.

Tuy nhiên, việc đánh giá và tổng hợp kết quả trong nghiên cứu tài liệu MBA còn đòi hỏi các sinh viên phải có khả năng đưa ra những đánh giá chuyên sâu và có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực kinh doanh.

xem thêm 

CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ

NHỮNG CUỐN SÁCH VỀ MBA BẠN NÊN ĐỌC 1 LẦN


Chat tư vấn

Chuyên ngành MBA

Đăng ký tư vấn